Privacyverklaring

Privacyverklaring MyCademy

MyCademy is een online kennis community en trainingsplatform. Dit privacyregelement betreft de website van MyCademy (www.mycademy.com). Onze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet door MyCademy worden geëxploiteerd of beheerd (“websites van derden”). Dit reglement is uitsluitend van toepassing op de websites die door MyCademy worden geëxploiteerd en beheerd. MyCademy is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacynormen van websites van derden.

1. ANONIEME TOEGANG VOOR BEZOEKERS

U kunt toegang verkrijgen tot de homepage van onze website en onze site doornemen zonder uw persoonsgegevens bekend te maken.

2. Het gebruik van cookies

2.1 Wat zijn cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

2.2 Waar gebruiken wij cookies voor?

MyCademy gebruikt cookies die nodig zijn voor de juiste werking van onze website (om bijvoorbeeld te onthouden welke training u in uw winkelwagen heeft gedaan). We gebruiken geen cookies om persoonsgegevens op te slaan. Tevens gebruiken wij geen cookies tbv advertentiedoeleinden (wij tonen geen advertenties). In cookies opgeslagen niet-persoonlijke informatie wordt niet gekoppeld aan de persoonsgegevens van bepaalde personen. De volgende cookies worden door ons gebruikt:

Cookies mbt inloggen

Deze cookie zorgt ervoor dat u ingelogd blijft op onze site. U kunt altijd desgewenst uitloggen waardoor deze cookie wordt verwijdert.

Performance cookie

Een technische cookie die de snelheid van de website voor u verbeterd.

Google Analytics cookie

Wij gebruiken Google Analytics om anonieme statistieken over onze website-bezoekers te verzamelen. U kunt hierbij denken aan het aantal bezoekers, welke pagina’s zijn bezocht en dergelijke. Deze informatie is niet terug te leiden tot een individu. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend intern om ervoor te zorgen dat onze website optimaal blijft presteren en om ervoor te zorgen dat de website de juiste informatie bevat voor onze bezoekers en gebruikers.

3. VERZAMELING EN GEBRUIK VAN DOOR U VERSTREKTE GEGEVENS

Wanneer u via de website van MyCademy.com informatie vraagt over onze producten en diensten en/of wanneer u een training afneemt, wordt u gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. U moet zich bijvoorbeeld bij ons registreren om toegang te krijgen tot informatie die is voorbehouden aan leden. Wanneer u zich registreert, vraagt MyCademy u om uw naam en contactgegevens in te voeren. Vervolgens krijgt u een gebruikersnaam en een wachtwoord toegestuurd, waarmee u zich bij toekomstige bezoeken bij onze website kunt aanmelden.

MyCademy kan besluiten uw accountgegevens en transactiehistorie te gebruiken ten behoeve van het genereren van rapportages en statistische overzichten met als doel het verder verbeteren van onze dienstverlening richting onze klanten. Deze informatie wordt uitsluitend intern gebruikt en zal nooit overhandigd worden aan een externe partij. Het aanbieden van producten en/of diensten per telefoon, gewone post of e-mail zal alleen gebeuren wanneer wanneer deze relevant voor u kunnen zijn op basis van uw transactiegeschiedenis bij MyCademy.

We verzamelen geen informatie over onze bezoekers uit andere bronnen, zoals openbare archieven, openbare lichamen of particuliere instellingen. We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doelen dan de in deze privacyverklaring genoemde doelen.

4. PRIVACY ONLINE PROFIELEN VAN LEDEN

Uw profiel is alleen in te zien voor andere leden van MyCademy en privacy-gevoelige contactgegevens worden niet getoond.

5. OPENBAARMAKING EN GEGEVENSBEVEILIGING

We geven uw persoonsgegevens niet door aan andere organisaties.

6. GEHEIMHOUDING/BEVEILIGING

Wij bieden bezoekers van onze website de keuze om gebruik te maken van een beveiligde transmissiemethode (SSL) om ons hun persoonsgegevens te sturen. Wat betreft beveiliging hebben we beleidslijnen en regels opgesteld en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die we beheren te beschermen tegen:

  • toegang door onbevoegden
  • onjuist gebruik of openbaarmaking
  • wijziging zonder toestemming
  • ongeoorloofde vernietiging of onbedoeld verlies

Al onze werknemers en gegevensverwerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens en betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers te eerbiedigen.Wij garanderen dat uw persoonsgegevens niet zullen worden bekend gemaakt aan overheidsdiensten en instellingen, tenzij het volgens de wet of andere bepalingen is vereist.

7. TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt ons per e-mail vragen of en zo ja welke persoonsgegevens we van u bewaren. Op uw per e-mail gedane verzoek leveren we u binnen een week een leesbare kopie van de persoonsgegevens die we van u bewaren, hoewel we u eerst om een identiteitsbewijs kunnen vragen. Het staat u vrij om bezwaar te maken tegen de gegevens die we van u bewaren en u kunt ons, indien nodig, verzoeken om de gegevens:

  • te wissen
  • te corrigeren of te wijzigen
  • aan te vullen

8. CONFORMITEIT AAN PRIVACYWETGEVING

MyCademy conformeert zich aan de wet bescherming persoonsgegevens.

9. VRAGEN OP HET GEBIED VAN PRIVACY

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met:
MyCademy Nederland B.V.

Simon Stevinweg 27
6827 BS Arnhem
Nederland

E-mail:info@mycademy.com
Tel: +31 (0)26 – 2051 333