Zes drivers die de toekomst van ons werk op z’n kop zet

Zes drivers die de toekomst van ons werk op z’n kop zet

Wereldwijde connectiviteit, slimme machines en nieuwe media zijn slechts enkele redenen dat onze manier van denken over werk, wat werk is en de vaardigheden die we nodig hebben om in de toekomst een productieve bijdrage te leveren, totaal is veranderd. In deze blog kijken we naar de zes drivers voor verandering.

Digitalisering neemt een vlucht

In de jaren negentig versloeg IBM’s Deep Blue schaakgrootmeester Gary Kasparov, vandaag de dag verslaat IBM’s Watson-supercomputer deelnemers op Jeopardy. Tien jaar geleden maakten medewerkers zich zorgen over het uitbesteden van banen in het buitenland, tegenwoordig kunnen cloudcallcenterbedrijven als LiveOps virtuele teams samenstellen voor klantenondersteuning en saleswerkzaamheden. Vijf jaar geleden zou het jaren hebben geduurd voordat NASA miljoenen foto’s had gelabeld die met zijn telescoop waren gemaakt, maar met de kracht van samenwerkingsplatforms kan de taak nu in een paar maanden worden volbracht met de hulp van duizenden menselijke vrijwilligers. Uit onderzoek blijkt dat er zes grote ontwrichtende verschuivingen te zien zijn die ervoor zorgen dat ons toekomstige werk er totaal anders uit zal zien. Dit zijn de zes belangrijkste en meest relevante.

1 Extreme levensduur

Een langere wereldwijde levensduur verandert de aard van loopbanen en leren. Naar schatting zal de komende vier jaar het aantal Amerikanen met 70 procent toenemen. We worden niet alleen steeds ouder, het aantal ouderen neemt snel toe én we gaan anders nadenken over wat het betekent om ouder te worden. Mensen werken steeds langer, en een carrière bij één bedrijf, van schoolverlater tot pensionado, is een fenomeen dat we steeds minder tegen gaan komen. Levenslang leren, diversiteit en flexibiliteit zijn thema’s die steeds belangrijker worden.

2 De opkomst van slimme machines en systemen

Automatisering van de werkplek zorgt voor steeds minder repetitieve taken. In het komende decennium zullen we steeds meer nieuwe slimme machines in onze kantoren, fabrieken en huizen gaan zien. Dat dwingt ons na te denken over wat het onderscheidend vermogen van ons mensen werkelijk is en hoe we optimaal met deze machines kunnen samenwerken om tot een optimaal resultaat te komen. We gaan een nieuw soort partnerschap aan met machines, resulterend in een nieuw niveau van mens-machine-samenwerking.

3 Een computationele wereld

Een enorme toename van sensoren en verwerkingskracht maken de wereld tot een programmeerbaar systeem. Het zorgt voor een overvloed aan data en biedt de mogelijkheden patronen te zien zoals dat nooit eerder mogelijk was. Elk object, elke interactie, alles waarmee we in aanraking komen, wordt omgezet in data. Zo luiden we een tijdperk in waarin alles programmeerbaar lijkt. Het verzamelen van die enorme hoeveelheden data helpt nieuwe patronen ontdekken en relaties te zien die voorheen onzichtbaar waren.

4 Nieuwe media-ecologie

Nieuwe communicatiemiddelen vereisen een nieuwe ‘mediageletterdheid’. Technologieën voor videoproductie, digitale animatie, augmented reality, gaming en mediabewerking worden steeds geavanceerder. Daardoor ontwikkelen een nieuw ecosysteem, een nieuwe ‘taal’. Nu al zien we dat het ooit op tekst gebaseerde internet transformeert, en steeds meer ruimte biedt aan video, animatie en andere visuele communicatiemedia. Tegelijkertijd worden virtuele netwerken meer en meer naadloos geïntegreerd in onze levens, waardoor nieuwe media z’n intrede doen in onze dagelijkse ervaring. Dat heeft een enorme invloed op onze cultuur. Dat betekent ook dat we moeten leren om content met meer scepsis te benaderen. Wat je vandaag ziet, is morgen wellicht weer anders.

5 Hypergestructureerde organisaties

Nieuwe technologieën en sociale mediaplatforms zorgen voor een ongekende reorganisatie van de manier waarop we waarde produceren en creëren. Versterkt door een nieuw niveau van collectieve intelligentie, kunnen we nu het soort schaal en bereik bereiken dat voorheen alleen door zeer grote organisaties kon worden bereikt. Met andere woorden, we kunnen dingen doen buiten de traditionele organisatiegrenzen. ‘Hyperstructureren’ betekent dat we structuren creëren die verder gaan dan de basisvormen en -processen waarmee we vertrouwd zijn. Het betekent samenwerken op extreme schaal, van micro tot massaal. Leren om nieuwe sociale instrumenten te gebruiken om te werken, uit te vinden en te besturen op deze schaal, dat is waar het de komende decennia om draait. Veel organisaties zijn producten van eeuwenoude wetenschappelijke kennis en technologieën. Dit organisatielandschap wordt nu verstoord. Wetenschapsspellen, van Foldit tot GalaxyZoo, betrekken duizenden mensen bij het oplossen van problemen waarvoor geen enkele organisatie eerder de middelen had. Open onderwijsplatforms stellen content steeds meer beschikbaar voor iedereen die wil leren. Deze nieuwe generatie organisatieconcepten en werkvaardigheden komt niet voort uit traditionele management- en organisatietheorieën, maar uit nieuwe gebieden als game-design, neurowetenschappen en gelukspsychologie. Deze velden zullen de ontwikkeling van nieuwe trainingsparadigma’s en tools stimuleren.

6 Wereldwijde connectiviteit

Door de toegenomen wereldwijde interconnectiviteit staan diversiteit en aanpassingsvermogen centraal in de bedrijfsvoering. In onze sterk wereldwijd verbonden en onderling afhankelijke wereld hebben de Verenigde Staten en Europa niet langer een monopolie als het gaat om het scheppen van banen, innovatie en politieke macht. Organisaties uit markten met beperkte middelen en infrastructuur in ontwikkelingslanden als India en China innoveren in sommige gebieden, zoals mobiele technologieën, in een sneller tempo dan in het Westen.

Nieuwsgierig?

In onze volgende blog kijken we naar de vaardigheden die we nodig gaan hebben om al deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Dat levenslang leren cruciaal is, is een ding dat zeker is. Wil je ook continu leren op de agenda zetten maar kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Wij helpen je graag kennisontwikkeling een nog strategischer rol te geven. Neem vrijblijvend contact met ons op.