Concurreren op IT-kennis (Gratis benchmark rapport)

Benchmark over het belang van continue IT-kennisontwikkeling

De afgelopen maanden heeft er in opdracht van MyCademy een benchmarkonderzoek over het belang van continue IT-kennisontwikkeling plaatsgevonden. De rapportage is nu beschikbaar!

Opzienbarende inzichten

  • 58% ziet continue kennisontwikkeling als kerncompetentie maar slechts 7% faciliteert op dit moment.
  • 53% van de bedrijven weet niet precies welke IT-kennis ontwikkeld moet worden.
  • 29% van de bedrijven ziet over drie jaar geen toekomst als niet wordt ge├»nvesteerd in IT-kennis.
  • IT-kennisontwikkeling is voor 95% van de bedrijven een investering, maar slechts 6% meet de ROI.

Deze inzichten en aanbevelingen vindt u in de gratis benchmark ‘Concurreren op IT-kennis.

Vul uw gegevens in en ontvang de benchmark