Klachtenregeling

Klachtenregeling

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over de door u afgenomen diensten. Mocht u een klacht hebben dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk van u. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

 

Contactmogelijkheden

Voor een spoedige afhandeling adviseren wij u een klacht kenbaar te maken via ons supportsysteem (https://support.mycademy.nl/support/home) of door een mail te sturen naar [email protected].