Trends in leren 2020 – 2023 (Whitepaper)

Wat zijn de trends op het gebied van leren voor de komende 4 jaar?

In deze whitepaper kijken naar invloedrijke onderliggende sociaaleconomische of maatschappelijke trends en hoe die zich vertalen naar leren en ontwikkeling binnen organisaties. Door die trends en hun impact op leren nu al te herkennen en te erkennen, kunnen organisaties tijdig een voorschot nemen op de leeromgeving van de toekomst en hun bestaansrecht veiligstellen.

 

Vul uw gegevens in en ontvang de gratis whitepaper


Trends in leren