3 belangrijke redenen om je IT personeel continu te laten leren

Wie niet overtuigd is heeft twijfel. In dit geval of investeren in continu leren voor IT professionals toegevoegde waarde voor de organisatie heeft. In dit artikel lees je drie belangrijke redenen om continu leren topprioriteit te laten zijn en mogelijke twijfel weg te nemen.

Reden 1: Binden en boeien van IT professionals is noodzakelijker dan ooit

De economie draait op volle toeren en de vraag naar gespecialiseerde IT medewerkers is veel groter dan het aanbod.

Dit chronische tekort kan leiden tot plotselinge transfers van jouw IT medewerkers, die van grote waarde voor de organisatie zijn, naar de concurrent.

Het zoeken, vinden en aannemen van nieuwe IT medewerkers vergt dan zware investeringen, vooral om hen vervolgens up-en-running te krijgen.

Medewerkers waar een grote afhankelijkheid van was zijn plotseling verdwenen en er ontstaat mogelijk een tekort aan ervaren IT professionals om nieuwe IT collega’s in te werken.

Een omgeving creëren waarin carrière perspectief en doorgroeimogelijkheden geboden worden, zowel voor bestaande als nieuwe IT professionals, is een belangrijke bindende factor geworden.

“De vergrijzing wordt groter en we worden steeds afhankelijker van de jonge werkende generatie Z. Deze opkomende generatie hecht minder waarde aan leaseauto’s en topsalarissen, maar willen vooral werken in kennisomgevingen met carrière perspectief waar zij zich kunnen ontwikkelen” – Tijs van Straten – Continuous Learning Consultant Mycademy

Reden 2: IT als belangrijke voorwaarde voor continuïteit

Alles is IT, elke business unit wordt erdoor aangestuurd. Enerzijds worden daardoor op allerlei plekken kostenbesparingen gerealiseerd door werkprocessen te automatiseren, anderzijds ontstaan er door IT nieuwe businessmodellen en vooral ook niet eerder bestaande samenwerkingsverbanden.

In een tijd van zoveel digitale veranderingen zullen de grootste successen komen van bedrijven die IT tot in de kern beheersen.

Wat gaat jouw bedrijf bijvoorbeeld doen met Artificial Intelligence en heb je daar dan de juiste mensen voor met de juiste kennis.

Continu leren betekent dus dat je meer kans hebt om IT talenten binnen de organisatie te houden en koploper te blijven binnen jouw vakgebied.

Neem maar eens een succesvol bedrijf in je hoofd en bedenk of dat succes komt door goede klant communicatieprocessen, een optimale logistiek, het constant in beeld zijn of het omgooien van een bestaand businessmodel.

Allemaal voorbeelden waarbij IT altijd de bepalende rol speelt.

Reden 3: Eén IT opleiding is niet meer genoeg

De technologische ontwikkelingen en de daarbij behorende ingrijpende veranderingen gaan te snel, om te volstaan met een diploma of certificaat van een afgeronde IT opleiding.

Wat je enkele jaren geleden ‘vanuit de boeken’ geleerd hebt is vaak al niet actueel meer. Het traditionele denken dat een behaalde IT opleiding voldoende is om bij te blijven past niet meer bij de huidige tijd.

Wil je als organisatie bij de voorhoede van de technologische revolutie blijven behoren dan is continu leren een must om de juiste IT professionals aan jouw organisatie te binden en hierdoor belangrijke blijvende concurrentievoordelen te behalen.

Hoe we daarbij helpen? Vooral met een aanpak op maat, omdat iedere organisatie anders is en zich in verschillende ontwikkelingsfases kan begeven.

Een goede start met continu leren

De volledig aanpak kan worden samengevat in vier stappen.

Stap 1 is de voorbereiding, of noem het ‘pre-boarding’. Van Straten legt uit dat tijdens deze fase een checklist wordt gemaakt, zodat niets over het hoofd wordt gezien. “Door gerichte vragen te stellen wordt helder waar de kloof ligt tussen wat de organisatie weet en wil qua kennisontwikkeling op de lange termijn en wat daarvan al is gerealiseerd. We stellen concrete vragen, zoals: Hoe lever je de kennis aan werknemers? Welke middelen gebruik je? Kan een werknemer in werktijd studeren? Wat zijn de afspraken over de kosten? Welke incentives gebruik je? Hoe zorg je ervoor dat de kennisontwikkeling van je medewerkers duurzaam aansluit op de bedrijfsstrategie?”

Op basis van de antwoorden stelt MyCademy een route voor. Deze tweede stap is altijd een aanpak op maat, verzekert Van Straten. “Hier worden harde afspraken gemaakt die worden vastgelegd in KPI’s. Zo kun je bijvoorbeeld vastleggen dat elke deelnemer vijf cursussen moet afronden in een bepaalde periode.”

Het MyCademy 4-stappenplan

  • Voorbereiding, pre-boarding aan de hand van het 3C model.
  • Vertalen naar een passende aanpak met bijbehorende doelen.
  • Inrichten eigen Academy en daadwerkelijke onboarding.
  • Continu leren daadwerkelijk toepassen in de dagelijkse praktijk.

Het operationeel uitzetten van het plan van aanpak rondom continu kennisontwikkeling gebeurt altijd in samenspraak met ons klantsuccesteam.

Gerelateerde artikelen