Zeg je dat je innovatief bent, of ben je het echt?

Wanneer mag je jezelf innovatief noemen? Het woord innovatief wordt door veel organisaties te pas en te onpas gebruikt en het heeft alles te maken met kennisontwikkeling en het kunnen spotten van kansen.

Kennisontwikkeling is de enige manier om een voorsprong of concurrentievoordeel te behalen. In allerlei kleine teams wordt, vaak met behulp van agile methodieken, gedacht dat de organisatie enorme stappen vooruit maakt.

Maar is dat wel zo?

Ontwikkel je echt iets nieuws of borduur je voort op wat er al is?

Een confronterende vraag aan CEO’s en CIO’s: Leveren al die duur bestede euro’s aan allerlei IT projecten wel innovatieve waarde op, maar vooral ook de noodzakelijke extra omzet?

De kans bestaat namelijk dat ‘innovatie’ niets anders inhoudt dan de doorontwikkeling van iets bestaands wat misschien al in de decline fase van het Product Life Cycle model zit. Anders verwoord ben je dan aan het proberen je traditionele businessmodel te upgraden, terwijl je niet in de gaten hebt dat je al lang en breed bent ingehaald door een nieuwe speler op de markt.

Een recent voorbeeld is dat leveranciers van digitale camera‘s iets eerder zelf hadden moeten investeren in het ontwikkelen van smartphones. Bellen met een camera, in plaats van fotograferen met een smartphone.

Het voortborduren op wat er al is kan ook te maken hebben met werkprocessen. Door te automatiseren lijkt het alsof er sprake is van innovatie, maar het komt vaak genoeg voor dat traditionele werkprocessen alleen maar digitaal zijn gemaakt. Zonder na te denken of het anders, minder complex en sneller kan in minder stappen. Dat is waarom nieuwe kennis een keiharde noodzaak is om te overleven.

Zet strategische kennisontwikkeling op de agenda

In snel veranderende tijden is er mogelijk vaker dat onderbuikgevoel dat er iets anders moet gaan gebeuren. Concurrentie komt van meerdere, vaak onverwachte kanten en in grotere getale.

Directieleden zullen een grotere druk en verantwoordelijkheid voelen om iedereen aan het werk te houden.

Toch is er iets opmerkelijks.

Exemplarisch is dat strategische kennisontwikkeling niet of nauwelijks op de agenda van directievergaderingen staat.

Waar wel over vergaderd wordt gaat over zaken als omzet, kosten, budgetten en tijdelijke projecten. Waarschijnlijk omdat managementleden het fijn vinden om meetbare KPI’s te hebben. Toch weten we lang niet altijd of daarmee echt het verschil gemaakt wordt.

Wat hoort er dan bij strategische ontwikkeling op het vlak van kennis? In ieder geval is er een cultuuromslag voor nodig, waarbij meer tijd en ruimte vrijgemaakt wordt om innovatie echt de betekenis van “iets nieuws en unieks maken” te geven.

De eerste belangrijke stap is om innovatie als agendapunt in de wekelijkse managementvergadering op te nemen en niet alles gelijk meetbaar te willen maken.

Echt innoveren betekent nieuwe kennis ontwikkelen vanuit een lerende organisatie

De noodzakelijke cultuuromslag heeft vooral te maken met het feit dat kennis ontwikkelen niet iets is wat je er zomaar even bij doet.

Kennisontwikkeling zou voor iedere werknemer een integraal onderdeel van het werk moeten zijn. Succesvolle werknemers hebben nu eenmaal een aanstekelijke werking op de andere werknemers.

Daar waar een lerende cultuur ontstaat zal de hele organisatie zich veel sneller ontwikkelen. Mensen leren nu eenmaal graag van andere mensen die hen inspireren en tot voorbeeld zijn.

Toch hebben veel managers de neiging om medewerkers in een bepaald keurslijf te houden. Funest, want elk initiatief tot persoonlijke ontwikkeling zou je moeten omarmen.

Daar waar de motivatie van een werknemer er is mag je geen enkele kans laten liggen. Omdat het tegenwoordig al moeilijk is om twee of drie maanden vooruit te plannen weet je nooit wat jouw organisatie straks nodig heeft.

Stimuleer dat medewerkers zich in de breedte ontwikkelen en inspireer andere werknemers door het delen van successen.

Waarom een brede kennisontwikkeling voor IT extra belangrijk is?

Organisaties die innovatief willen zijn en blijven zullen zich realiseren dat IT daar een cruciale rol bij speelt.

Interessant is dat er IT functies zijn die juist door IT innovaties overbodig worden. Soms schiet IT zich in de eigen voet. Bepaalde technologieën zullen verdwijnen en wie daar de specialist van is heeft plotseling geen waarde meer voor de organisatie.

Zijn er als voorbeeld nog wel IT helpdeskmedewerkers nodig op het moment dat een groot percentage van klantcontact via geautomatiseerde chatbots kan plaatsvinden?

Dat is waarom een brede kennisontwikkeling juist voor IT extra belangrijk is. Continu voorsorteren op datgene wat komen gaat.

Echt innovatief zijn

Businesskansen zijn alleen te spotten als er genoeg IT kennis in huis is. Daarmee zullen CEO’s en CIO’s ervaren dat er zich vanuit allerlei onverwachte hoeken plotseling echte innovatie bereikt wordt.

Dat is waarom het stimuleren van continue ontwikkeling op het gebied van kennis een van de belangrijkere strategische aandachtspunten moet zijn. Nieuwe kennis op de radar en niet scrummen over datgene wat al verouderd is.

Meer weten over de strategische keuze voor kennisontwikkeling?

Download dan onze whitepaper.

Gerelateerde artikelen