6 concrete voordelen waarom je nu nog moet beginnen met Continu Leren

Ergens geld in stoppen, moet zich ook terug betalen! Dat geldt zeker ook voor opleidingen. De uitdaging daarbij is om de gedane investeringen ook meetbaar te maken. Doe je dit niet, dan komt er ook geen opleidingsbudget beschikbaar en blijft kennisontwikkeling iets wat de IT medewerkers op eigen verantwoordelijkheid moeten doen.

Door continu leren verkrijgen IT medewerkers veel extra kennis en kunde en ontwikkelen vaardigheden. Maar het gaat om het extra resultaat en toegevoegde waarde voor de organisatie.

Wat is het belang van continu leren en met welke bewijzen krijg je budget beschikbaar?

Het belang van continu leren

De technologische, digitale ontwikkelingen gaan razendsnel. Zelfs zo snel dat het reguliere onderwijs al moeite heeft om bij te blijven met de dagelijkse vernieuwingen. Dat betekent dat een certificaat of diploma veel meer een momentopname geworden is. Goed om in je zak te hebben, maar in de praktijk kan blijken dat deze opgedane kennis al vrij snel verouderd is.

Om toekomstbestendig te zijn en te blijven is het juist in IT belangrijk om constant een voorsprong te behouden, agile te zijn en je op het juiste moment aan te passen. Dat is waarom continu leren zo belangrijk is, maar de realiteit is vaak nog anders.

“In het door MyCademy uitgevoerde benchmark onderzoek “Concurreren op IT-Kennis” staat een schril contract beschreven: 95% van de respondenten vindt dat IT-kennisontwikkeling een continu proces moet zijn, maar slechts 7% heeft tools en faciliteiten ingericht om kennis continu te ontwikkelen”

Het uitleggen en verantwoorden van continu leren

Het goede nieuws is dat de ROI van continu leren snel te maken valt. Het past dus niet alleen maar bij onze snelle wereld van constante veranderingen en steeds snellere adoptie van techologie, maar is ook nog eens in geld uit te drukken. Want continu leren betekent:

  • 10%** meer omzet: Dat is toch € 100.000,– meer bij een omzet van 1 miljoen.
  • 37%* hogere productiviteit van medewerkers: Slimmer en sneller het werk kunnen doen.
  • 18%** hogere klant en medewerkerstevredenheid: Draagt o.a. bij aan loyaliteit van twee kanten. Het houdt klanten en ICT experts binnen.
  • 24%* hoger verandervermogen: De verandering is nodig om toekomstbestendig te blijven.
  • 18%**lagere kosten: Binnen de IT zullen bijvoorbeeld processen efficiënter en goedkoper kunnen worden ingericht.
  • 58%* meer kans om de juiste skills te hebben om goed om te gaan met toekomstige uitdagingen: Dat betekent een vergroting van de concurrentievoorsprong.

Bronvermeldingen:
* Bersin-Deloitte: High Impact Learning Culture: The best 40 practices for creating an empowered enterprise
**Toward Maturity: Unlocking Potential: Relaeasing the potential of the business and its people throug learning

Continu leren gaat verder dan IT

Van welk vertrekpunt je ook uitgaat, de verantwoording voor continu leren valt wel te maken. Maar, continu leren zou in het meest optimale geval een dagelijkse routine moeten worden. Een actueel voorbeeld is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook daar ben je er niet met het ‘even’ geven van een opleiding. Het moet een continu proces zijn, met diverse intervallen, in dit geval om de privacy gegevens te waarborgen.

Wil je je IT-kennis waarborgen?

Vul de Continuous Learning Quickscan in en je krijgt binnen één minuut een inschatting hoe je ervoor staat met continu leren.

Gerelateerde artikelen