ICT Opleidingsbudget, hoe ga je hier slim mee om?

Het vaststellen van een IT opleidingsbudget is een lastige klus. Desondanks is dit wel een noodzakelijke klus. Uit een benchmarkrapport dat wij recent (2017) hielden bleek dat maar liefst 23% van de responderende bedrijven geen jaarlijks budget per medewerker beschikbaar stelt voor IT-kennisontwikkeling.

Dit zijn met name organisaties met kleine of juist zeer grote IT-teams. Bij bedrijven met minder dan vijf IT’ers heeft 36% geen budget en bij teams van meer dan 50 mensen gaat het om 33%. Dat staat in schril contrast met het belang dat men aan IT-kennisontwikkeling zegt te hechten.

Bovendien investeren succesvolle bedrijven het vaakst meer dan €1500,- per medewerker per jaar aan opleidingen (18% versus 7% gemiddeld). Bij toekomstbestendige bedrijven ligt dit percentage zelfs op 29%.

De beschikbare opleidingsbudgetten worden veelal vastgesteld met een leidinggevende. Dit wordt jaarlijks gedaan. Ook zie je dat budgetten (in 34% van de gevallen) zijn vastgesteld volgens de geldende CAO. In 14 procent van de organisaties wordt individueel opleidingsbudget bepaald op basis van performance (bron, Springest).

Het belang van opleiden erkennen wij natuurlijk als geen ander. Uit ons recent gehouden benchmarkonderzoek blijkt zelfs dat 29% van de bedrijven geen toekomst ziet als er niet wordt geïnvesteerd in IT kennis.

“29% van de bedrijven ziet geen toekomst als er niet wordt geïnvesteerd in IT kennis.”

Vooral in de IT is het van cruciaal belang om je mensen op te leiden. Bedrijven erkennen dat gelukkig, aangezien de IT vaak het kloppend hart van een organisatie is.

Toch zijn bedrijven soms nog huiverig om hun IT personeel continu op te leiden. “Wat als we ze opleiden en vervolgens vertrekken?” Richard Branson zei het ooit al treffend: “Leidt mensen zo goed op dat ze weg kunnen, maar zorg zo goed voor ze dat ze dat niet doen“.

Naast natuurlijk het salaris, is opleiding voor IT professionals de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Werknemers zijn hierdoor tevredener over hun werk en zijn meer loyaal richting hun werkgever.

Hoeveel opleidingsbudget krijgen IT-ers?

Uiteraard is deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden. Zo spelen branch en de grootte van de organisatie hierin een bepalende rol.

Volgens onderzoek van Springest (2016) blijkt dat 53 procent van de medewerkers denkt dat hij vaker zou leren als hij over een individueel opleidingsbudget zou beschikken, terwijl 60 procent van de HR-professionals aangeeft geen individuele budgetten aan te bieden.

“53 procent van de medewerkers denkt dat hij vaker zou leren als hij over een individueel opleidingsbudget zou beschikken”

Het ING Economisch bureau heeft onderzocht dat het opleidingsbudget per werknemer bij circa driekwart van de organisaties tot €1500,- op jaarbasis bedraagt. Volgens een onderzoek van het CBS (2017) besteden organisaties per jaar gemiddeld zelfs maar €1000,- per medewerker.

Dit klinkt misschien veel, maar als je bedenkt dat één klassikale training vaak al richting de €2000,- tot €2.500,- gaat, dan kan je je wel indenken dat dit vaak niet voldoende is. Gelukkig zijn er alternatieven zoals e-learning beschikbaar, waar je vaak veel meer krijgt voor je geld dan bij een klassikale training.

Wanneer men kiest voor één of meerdere klassikale trainingen dan zijn voor veel organisaties en hun IT personeel de beschikbare budgetten ontoereikend om de IT professional van vandaag voldoende te kunnen uitrusten met de noodzakelijke kennis en certificeringen.

Dat kan voor organisaties desastreuze gevolgen hebben. Als je je it-organisatie niet kunt bijscholen, worden de risico’s op downtime, verlies van data en bijkomende reputatieschade steeds groter. Om van de kosten om deze schade te herstellen, nog maar te zwijgen. Een goed kennisfundament is essentieel.

De voorwaarden voor een goed opleidingsbudget

Alleen het vaststellen van een budget is allang niet meer voldoende. Natuurlijk is dit een voorwaarde om continu te blijven leren, maar een doeltreffende opleidingsbudget vaststellen vraagt meer.

1. Opleidingsbudget is geen kostenpost

Hier gaat het bij veel organisaties al fout. Wanneer men beseft dat het opleiden van personeel geen kostenpost is, maar een investering die op termijn alleen maar winst oplevert zal er significant anders naar dit budget worden gekeken. Vaak wordt er wel geroepen dat opleiden een investering is, maar hiernaar handelen wordt veelal vergeten.

2. Meet de ROI

IT-kennisontwikkeling is voor 95% van de bedrijven een investering, maar slechts 6% meet de ROI (Benchmark Concureren op IT kennis). Door de ROI te meten kom je achter belangrijke vragen zoals:

  • Draagt de opleiding bij aan de doelstellingen van de organisatie?
  • Draagt de opleiding bij aan nieuw gewenst gedrag?
  • Levert leren financieel meer op dan het kost?

Vooral die laatste vraag is belangrijk. Hoeveel krijg je terug voor iedere euro die je investeert in opleiden?

3. Stippel een strategie voor de komende jaren uit

Welke kennis is nodig en hoe wordt die ontwikkeld? Welke strategie kies je uberhaupt als het gaat om kennisontwikkeling? Hoe zorg je er voor dat je in een snel veranderde omgeving relevant en leidend blijft. Welke certificeringen zijn nodig? Hoe zorg je dat je in een snel veranderende omgeving relevant blijft?

Welke technieken en kennis is er in de toekomst nodig? Denk aan opkomende technieken als Internet of Things (IoT), Blockchain, Cloud technologie, Big Data en bijvoorbeeld Machine Learning.

4. In welke tools ga je investeren om de IT-kennisontwikkeling te faciliteren?

Het te besteden budget zal sterk afhangen van de tools die je inzet om je mensen op te leiden. Doe je dit via e-learning of klassikaal? Ga je gebruik maken van bestaande LMS-en of ontwikkel je er zelf één? Neem je genoegen met één opleiding of wil je je medewerkers continu laten leren? Dit zijn cruciale vragen die voor iedere organisatie anders beantwoord zullen worden.

MyCademy helpt je met bovenstaande vraagstukken

Omdat wij ons dagelijks bezighouden met bovenstaande vraagstukken en kunnen putten uit jarenlange kennis op dit vlak zijn wij in staat iedere organisatie te helpen met deze vragen.

Op basis van onderzoek en onze jarenlange ervaring zijn we tot het inzicht gekomen dat er drie essentiële drivers zijn voor succesvolle en toekomstbestendige lerende organisaties: cultuur, commitment en capability.

Uiteraard gaan we graag eens het gesprek aan om te kijken waar je organisatie op dit moment staat en waar wij kunnen helpen of niet.

Gerelateerde artikelen