De wereld verandert; onderwijs, bedrijfsleven en overheden moeten mee

Wereldwijde connectiviteit, slimme machines en nieuwe media. In onze vorige twee blogs hebben we gekeken naar de zes drivers voor verandering en naar de tien vaardigheden die cruciaal gaan zijn voor het succes van het personeelsbestand. Werknemers zullen zich in de toekomst steeds meer moeten kunnen aanpassen en levenslang leren wordt belangrijker dan ooit. Wat houdt dit in voor het onderwijs, het bedrijfsleven en overheden?

Veranderingen binnen het onderwijs

De resultaten van dit onderzoek hebben gevolgen voor individuen, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid. Binnen het onderwijs zullen we de volgende veranderingen zien. » We moeten extra nadruk leggen op het ontwikkelen van vaardigheden zoals kritisch denken, inzicht en analysemogelijkheden. » We moeten nieuwe mediawijsheid integreren in onderwijsprogramma’s. » Het belang van inclusief ervaringsleren stijgt. Hierbij staan soft skills centraal, zoals het vermogen om samen te werken, in groepen te werken, sociale signalen te lezen en adaptief te reageren. » Het belang van integratie van interdisciplinaire training neemt toe. Dit stelt studenten in staat vaardigheden en kennis te ontwikkelen in een reeks onderwerpen.

Veranderingen binnen het bedrijfsleven

Bedrijven moeten ook alert zijn op de veranderende omgeving en hun personeelsplanning- en ontwikkelingsstrategieën aanpassen om ervoor te zorgen dat ze worden afgestemd op toekomstige vaardigheidsvereisten. Strategische HR-professionals zouden traditionele methoden kunnen heroverwegen om kritieke vaardigheden te identificeren, evenals om talent te selecteren en te ontwikkelen. Zo zullen bedrijven beter in staat zijn ervoor te zorgen dat organisatietalent continu beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om de duurzaamheid van bedrijfsdoelen te garanderen.

Veranderingen voor de overheid

Overheden zullen op het veranderende landschap moeten inspelen door een leidende rol op zich te nemen en onderwijs een nationale prioriteit te maken. Als onderwijs geen prioriteit heeft, brengen we een gezonde en duurzame toekomst in gevaar. Willen we voorbereid zijn en onze bedrijven concurrerend zijn, dan moeten beleidsmakers rekening houden met het volledige scala aan vaardigheden die burgers nodig hebben, net als met het belang van levenslang leren.

Nieuwsgierig?

Als we één ding uit dit onderzoek hebben meegenomen, is het wel het belang van levenslang leren. Wil je ook continu leren op de agenda zetten maar kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Wij helpen je graag kennisontwikkeling een nog strategischer rol te geven. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Gerelateerde artikelen