Kennisontwikkeling – Spreken HR en IT dezelfde taal?

Onderling begrip of een verschillende agenda?

HR en IT hebben op een aantal gebieden gelijke zorgen en weten elkaar daardoor goed te vinden. Denk maar aan het maximaliseren van data security en het veilig omgaan met privacy gegevens van medewerkers. Ook zijn beide afdelingen sterk betrokken bij de manier waarop medewerkers productiever worden. Bijvoorbeeld door applicaties in de cloud aan te bieden en mensen flexibeler te laten werken.

Er zijn echter grotere zorgen. Op directieniveau gaat het vooral om digitale disruptie van nieuwkomers die bestaande markten compleet op de kop kunnen zetten. Om ook in de toekomst succesvol te zijn is het van belang dat HR en IT onderling het belang van IT kennisontwikkeling begrijpen. Maar is dat wel zo? Hebben zij ook gelijke zorgen als het gaat om kennisontwikkeling, of praten zij langs elkaar heen?

Gelijke zorgen

In een ICT bedrijf is er een grote kans dat de HR manager veel begrijpt van de constante kennisbehoefte van de IT manager om zijn team naar een hoger plan te tillen. Niets verandert sneller dan de technologie. Hoe beter de IT kennisontwikkeling gestimuleerd wordt, hoe groter de concurrentiekracht. Dat leidt er ongetwijfeld toe dat meer goede ICT-ers zullen solliciteren. De IT kennisontwikkeling is binnen deze bedrijven een cruciaal onderdeel om te overleven en toptalent aan te trekken.

Begrijpen HR en ICT elkaar buiten de ICT?

Buiten de ICT branche is het niet altijd vanzelfsprekend dat HR-en IT managers elkaar echt goed begrijpen. Je bent bijvoorbeeld IT manager bij een overheidsinstelling en je ziet dat het noodzakelijk is dat de medewerkers van jouw IT afdeling zich verder ontwikkelen. Het is dan niet ondenkbaar dat het gesprek om budget vrij te krijgen van de HR manager wat moeizamer zal verlopen.

Ten opzichte van andere afdelingen heeft de IT afdeling de behoefte aan meer specifieke kennis, terwijl de HR afdeling meestal gewend is om algemeen, generiek aan te bieden.

Kloppen de budgetten en zijn ze te verantwoorden?

Dat zal vaak betekenen dat de opleidingsbudgetten per medewerker omhoog moeten. Elke branche heeft immers IT kennis nodig om voorop te blijven lopen. Zo zal als voorbeeld de eerder genoemde overheidsinstelling de contacten met burgers sterk kunnen verbeteren door kennis op te doen van nieuwe online mogelijkheden.

“IT-kennisontwikkeling is voor 95% van de bedrijven een investering, maar slechts 6% meet de ROI”

Opleidingsbudgetten worden dus meestal als kostenpost gezien, terwijl het beter zou zijn om het als een investering te zien. Door het vooraf benoemen van heldere KPI’s is de ROI van de investering in IT kennis meetbaar te maken.

Onderscheidend vermogen is kennis faciliteren

Gelukkig staat het maken van een technologische inhaalslag steeds meer op de agenda van de directietafel. Wel kan daarbij de vraag gesteld worden hoe je kennisontwikkeling precies faciliteert. Het meest genoemde antwoord is namelijk dat organisaties hun IT medewerkers naar klassikale trainingen toe sturen.

“95% van de bedrijven zegt aan continue kennisontwikkeling te doen, maar slechts 7% faciliteert dit ook echt”

Tot slot

Om echt concurrerend te zijn en te blijven zijn wij ervan overtuigd dat HR en IT dezelfde taal moeten spreken. Op het gebied van continue kennisontwikkeling voor IT delen wij graag onze kennis en expertise en kunnen we zowel op directie, HR-als IT niveau een groot aantal aanbevelingen doen die bewezen resultaat opleveren. Een gelijke agenda is waar de kracht ligt om bij te blijven.

Gerelateerde artikelen