Bijblijven in turbulente tijden: hoe faciliteer je kennisontwikkeling bij IT-professionals?

Vrijwel alle bedrijven beseffen dat IT-kennisontwikkeling cruciaal is voor het succes van hun organisatie. Bijna 30% van de bedrijven in Nederland is volledig (100%) afhankelijk van IT-kennis en bijna 40% is daar sterk van afhankelijk.* Hoewel 95% van de Nederlandse bedrijven IT-kennisontwikkeling als een continu proces ziet en 58% als kerncompetentie, ondersteunt slechts 7% dit met (online) learning tools. Ook het jaarlijks opleidingsbudget per medewerker is beperkt.

Directie, IT en HR samen

Hoe zorg je ervoor dat je als HR-afdeling wél de kennisontwikkeling van IT-professionals binnen je organisatie ondersteunt en stimuleert? Het allerbelangrijkste is dat het gesprek over opleidingen en kennisontwikkeling niet beperkt blijft tot de reguliere hr-cyclus van POP- en functioneringsgesprekken.

De directie dient samen met IT en HR het voortouw te nemen en een organisatiecultuur te creëren die continu leren stimuleert. Verder dienen prioriteiten worden gesteld en moet worden geformuleerd welke kennis de komende periode nodig is. Uiteraard moeten goede opleidingsfaciliteiten worden geboden en – niet te vergeten – is het belangrijk om het rendement op investeringen in kennisontwikkeling te meten.

4 stappen

Wat kun je als HR-afdeling bijdragen aan deze samenwerking?

  1. Breng in kaart hoe je IT-kennisontwikkeling faciliteert en zoek naar manieren om dit continu te doen. Vraag de IT-professionals in jouw organisatie hoe zij het liefst leren. Alleen, in hun eigen tijd, of juist samen op het werk? Is het mogelijk om in de organisatie de tijd die wordt besteed aan opleidingen op het werk en thuis 50-50 te verdelen? Dan wordt leren een gedeelde verantwoordelijkheid van medewerker en organisatie.
  2. Creëer een cultuur die IT-medewerkers motiveert om zichzelf te ontwikkelen. Het bijhouden van IT-kennis vereist een bijna continue inspanning. Om ervoor te zorgen dat de IT-professionals in jouw organisatie blijven werken aan hun eigen ontwikkeling, is een lerende en stimulerende cultuur onontbeerlijk. Zeker nu de arbeidsmarkt voor IT’ers weer sterk aantrekt, is het goed om te beseffen dat een innovatieve cultuur en goede opleidingsmogelijkheden belangrijke arbeidsvoorwaarden zijn voor medewerkers. Maak een plan dat beschrijft hoe je IT-professionals voor jouw organisatie kunt behouden en hoe je aantrekkelijk kunt zijn voor nieuwe medewerkers.
  3. Bied medewerkers verschillende (online) learning tools en andere kennisbronnen. Als een medewerker gemotiveerd is om te leren, mag het hem of haar niet ontbreken aan de benodigde middelen. Ga een samenwerking aan met een IT-opleider zodat je snel kunt schakelen als uitbreiding van kennis gewenst is. Online tools hebben het voordeel dat zij altijd beschikbaar zijn en vanaf elk device toegankelijk zijn, waardoor jouw medewerkers op elk gewenst moment en op elke plaats kunnen werken aan hun kennis.
  4. Spendeer meer aan IT-kennisontwikkeling dan de concurrentie; daarmee creëer je een aantoonbare voorsprong. 22% van de succesvolle bedrijven in Nederland zegt voorop te lopen in IT-kennis ten opzichte van de concurrentie. Deze bedrijven bewegen makkelijker mee met marktveranderingen en realiseren sneller projecten met minder geld en meer resultaat. Vooroplopen in IT-kennis is dus geen kostenpost, maar een investering die loont!

Hoe staat u ervoor?

Nieuwsgierig naar hoe je ervoor staat als het gaat om continu leren? Vul de Continuous learning Quickscan in en je hebt binnen één minuut vrijblijvend een eerste inschatting van hoe je ervoor staat op het gebied van continu leren en de 5 onderliggende succesfactoren.

John de Beijer, MyCademy

* De genoemde cijfers zijn afkomstig uit het onlangs gepubliceerde benchmarkonderzoek ‘Concurreren op IT-kennis’ van MyCademy onder Nederlandse bedrijven.

Gerelateerde artikelen