Dit zijn de trends in leren voor 2020 (voor iedere HR specialist)

Uit een recent onderzoek van Deloitte onder honderden HR professionals, bleek dat leren en ontwikkelen voorlopig de grootste uitdaging binnen HR zal zijn. Mensen beoordelen de ‘kans om te leren’ als een van hun belangrijkste redenen om een baan aan te nemen of aan te houden.

En ook organisaties beseffen inmiddels maar al te goed dat veranderingen in technologie, levensverwachting, werkmethoden en bedrijfsmodellen een enorme vraag hebben gecreëerd voor continue kennisontwikkeling.

Dat continu leren niet meer weg te denken is, daar is dus geen discussie meer over mogelijk. Maar hoe ziet leren anno 2020 eruit?

Dit zijn de 6 trends in leren voor 2020

  1. De rol van leren wordt belangrijker in de War for Talent
  2. Big data wordt steeds belangrijker
  3. Gamificatie in training wordt steeds vaker toegepast
  4. Blended learning steeds populairder
  5. Er wordt meer geleerd in de werkcontext
  6. Inspelen op veranderingen wordt steeds belangrijker

1. De rol van leren belangrijker in de War for Talent

In de huidige gespannen arbeidsmarkt is het vasthouden van je medewerkers belangrijker dan het werven van nieuw personeel, zo lezen we in Stand van Werven 2019/2020. Het vasthouden van talent stijgt met vijf procent op de prioriteitenlijst van de recruitmentafdeling.

In datzelfde rapport lezen we dat onderwerpen die inspelen op de langetermijnvisie – waaronder het ontwikkelen van talent – meer invloed gaan hebben. Ook zien we een trend dat steeds meer HR-afdelingen hopen werknemers langer vast te kunnen houden door meer nadruk op leren en ontwikkelen te leggen.

Ook het bijblijven in de marktontwikkelingen wordt als een belangrijke doelstelling van de L&D-strategie gezien.

2. Big data wordt steeds belangrijker

Big data is het nieuwe olie. Maar dan moet je er wel iets mee doen. Bij veel van onze klanten merkten wij dat dat ze wel iets met data doen, of willen doen, maar dat hier weinig structuur en beleid in zit. En dit terwijl HR Analytics een organisatie juist handvatten geeft het werkplezier, de ontwikkeling en de prestaties van je mensen te verhogen.

Hoewel een onderbuikgevoel – zeker in een vakgebied als HR – van ongekend belang blijft, kan niet meer ontkend worden dat de waarde en de kwaliteit van beslissingen toeneemt als je ze kunt onderbouwen met objectieve data.

2020 wordt dus echt het jaar waarin HR afdelingen het belang van data gaan inzien en hier ook slimme beslissingen op gaan nemen.

3. Gamificatie in training wordt steeds vaker toegepast

Gamificatie klinkt als Spielerei. Niets is minder waar. Bij gamificatie worden spelprincipes en speltechnieken ingezet als leermiddel. Games geven mensen een gevoel van gemeenschap, voldoening en ze bieden duidelijk gedefinieerde en haalbare doelen. Daardoor blijf je betrokken, gemotiveerd en alert. Door gamificatie in te zetten in het leerproces, leren mensen sneller.

Uit een onderzoek van de Aberdeen Group bleek dat organisaties die gamificatie toepassen, een verbetering van 48 procent zagen in de betrokkenheid van medewerkers (in vergelijking met 28 procent bij organisaties die gamificatie niet toepassen), en een verbetering van 36 procent in het personeelsverloop (versus 25 procent).

Deze substantiële verschillen demonstreren de voordelen van het gebruik van game-achtige scenario’s in het leerproces, zeker in een werkomgeving die steeds meer wordt gevormd door millennials – waarvan de meeste zijn opgegroeid met het spelen van games.

4. Blended learning steeds populairder

Blended learning, ook wel bekend als hybrid learning, is een vorm van leren waarbij je verschillende leervormen mengt.

Denk daarbij aan de combinatie van online trainingsmethodes zoals webinars, whitepapers, e-learning en YouTube-filmpjes met traditionele klassikale leermethodes, kennisbijeenkomsten en een-op-een-coachingsessies.

Het inzetten van deze mix van leervormen wint aan populariteit. Klassikaal leren is op dit moment nog de populairste vorm van leren, maar dit zal over twee jaar al zijn ingehaald door blended learning.

Een belangrijke reden voor het succes van blended learning is de toename van het belang van individualisering. Massa en generiek is heel erg 20e eeuw. Vandaag de dag verwachten we een origineel en persoonlijk aanbod, ook als het gaat om het leerprogramma. Dat moet aansluiten bij onze persoonlijke (werk-)situatie, onze wensen en onze behoeften.

Daarnaast is het simpelweg zo dat er nieuwe leervormen beschikbaar zijn. Denk daarbij aan virtual reality, augmented reality, robotica en natuurlijk gamificatie.

En dankzij onze smartphones en tablets kunnen we nu overal en altijd leren.

5. Er wordt meer geleerd in de werkcontext

Het 70:20:10-leermodel van Charles Jennings gaat ervan uit dat mensen het meeste leren door te doen. Zeventig procent van ons leren vindt plaats op de werkplek door praktijkervaring, twintig procent is sociaal leren – het leren van anderen – en slechts tien procent is gestructureerd leren via een opleidingsprogramma.

Hij benadrukt daarbij wel dat de precieze verhouding afhangt van de persoonlijke situatie maar dat leren door ervaring belangrijk is, is wel duidelijk.

Immers, de helft van wat we leren vergeten we weer binnen een uur, tenzij we oefenen, oefenen, oefenen.

Denk daarbij aan hoe we hebben leren autorijden. Daarbij is ook zo’n tien procent door met de neus in de boeken te zitten, twintig procent leren van familie en vrienden die naast ons in de auto zitten en zeventig procent hebben we in de praktijk geleerd, door simpelweg steeds maar weer te doen.

In deze video legt Jennings zelf zijn model uit.

6. Inspelen op verandering wordt steeds belangrijker

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Daarom is het belangrijk dat je medewerkers zich breed ontwikkelen. Zoals Patrick Kieviet, oprichter van MyCademy, vertelt in deze blog: ‘Je weet nu nog niet wat jouw organisatie straks nodig gaat hebben en waar de disruptie in jouw business vandaan gaat komen.

Richt je leerproces en -cultuur in op verandering en wees blij als mensen zich breder willen ontwikkelen. De bedrijfscultuur van een lerende organisatie is echt anders dan die van veel organisaties nu.

In een lerende organisatie wordt geaccepteerd dat mensen als onderdeel van hun werk bezig zijn met hun ontwikkeling.

Dat is een essentieel deel van hun job. Zo ontwikkelen ze een learning mindset.

Organisaties die dat doen, zijn nu en in de toekomst competitief en kunnen snel schakelen en veranderen. Ze kunnen inspelen op nieuwe dingen die we nu nog niet kennen.’

We zijn er nog niet

Volgens een onderzoek onder honderden L&D professionals uit de UK bleek dat het meten van de impact van L&D cruciaal is voor toekomstig succes. Goede begeleiding en een state of the art LMS spelen hierin een cruciale rol.

Dat organisaties en hun L&D professionals dit inzien is een goed signaal en we zijn goed onderweg maar hebben ook nog een weg te gaan. Een flexibel Learning Experience Platform zorgt dat je klaar bent voor de toekomst.

Nieuwsgierig?

Benieuwd naar de trends op het gebied van leren voor de komende jaren? Deze hebben wij uitgebreid beschreven in dit whitepaper. Heb je hulp nodig om continu leren op de agenda te zetten en ervoor te zorgen dat kennisontwikkeling een meer strategische rol gaat innemen? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!

Gerelateerde artikelen