Deze 5 HR-trends zijn hot in 2019

De arbeidsmarkt is krapper dan ooit en de strijd om talent woedt hevig. Ook technologie doet de branche – en de wereld – veranderen. Wat verwachten wij voor belangrijke trends voor dit jaar 2019?

1. Personeelstekort loopt verder op

De werkloosheid is zo laag geworden dat steeds meer bedrijven een tekort hebben aan personeel. Meer dan 25 procent van de bedrijven geeft aan moeite te hebben voldoende arbeidskrachten te vinden.

Begin 2015 was dit nog maar 2,7 procent. Dit tekort speelt in alle bedrijfstakken, maar in de verhuur en overige zakelijke dienstverlening is de pijn het grootst, gevolgd door de bouw, vervoer en opslag, informatie en communicatie en de specialistisch zakelijke dienstverlening.

2. De platformeconomie is here to stay

Online platforms zoals Uber, Roamler en Temper gaan een steeds grotere rol spelen in de wereld van werving en selectie. In het meest voorzichtige toekomstscenario in dit rapport van ING wordt 20% van alle flexkrachten binnen 10 jaar zzp’er. In het extreme scenario is dit maar liefst 70%.

Medewerkers die jong je organisatie binnenkomen en na 40 jaar met een gouden horloge je bedrijf weer verlaten? Dat is verleden tijd. Of de platformeconomie werkelijk zo’n vlucht neemt als de ING vermoedt, dat zal de tijd ons leren. Wij houden het zeker in de gaten.

3. De invloed van kunstmatige intelligentie neemt toe

Bestaat het HR-team binnenkort uit R2D2s, Peppers en Sophias? Die kans achten wij behoorlijk klein. Toch zal kunstmatige intelligentie invloed zijn intrede doen in de HR-wereld. Vooralsnog zal dit beperkt blijven tot zaken als het laten inplannen van interviews en chatbots die gesprekken met HR-medewerkers simuleren.

Op termijn zal kunstmatige intelligentie een grotere rol gaan spelen. De verwachting is bijvoorbeeld dat het met behulp van robots mogelijk wordt om te herkennen wanneer een collega op het punt staat ontslag te nemen of om ons te behoeden voor vooroordelen over sollicitanten.

4. Boeien en binden van goed personeel

Met zo’n krappe arbeidsmarkt is de reden om goed personeel te boeien en te binden groter dan ooit geworden. Eerst is het zaak talent aan te trekken. Heb je eenmaal die talenten in huis, dan moet je ervoor waken dat ze niet met een mooi aanbod vertrekken naar de volgende werkgever.

Zoals we al eerder schreven, je wilt dat je medewerkers gemotiveerd, gezond en competent zijn. Het structureel aanbieden van kennis speelt daarbij een grote rol. Continuous learning ofwel continu leren is een manier van kennisvergaring die jouw medewerkers steeds weer, elke dag opnieuw, extra kennis biedt.

Zo kunnen ze hun vaardigheden voortdurend blijven ontwikkelen, blijven ze geboeid en lang inzetbaar.

5. Duurzame inzetbaarheid

Een thema dat niet nieuw is maar wel steeds relevanter wordt, is duurzame inzetbaarheid. Dit thema raakt zeker aan een aantal van bovengenoemde trends: het gaat over meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

De reden?

Mensen worden ouder en moeten langer doorwerken, terwijl de technische ontwikkelingen maar doorgaan. Door als organisatie aandacht te besteden aan de gezondheid, de betrokkenheid en de ontwikkeling van medewerkers kunnen zij ook in de toekomst gezond en productief hun werk doen.

Daar pluk je dan ook als werkgever de vruchten van.

Op het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vind je verschillende hulpmiddelen die je kunnen helpen duurzame inzetbaarheid ook in jouw organisatie in te voeren.

Meer weten?

Wil je meer weten over het belang van kennisontwikkeling? Download onze whitepaper. Of ben je zelf al overtuigd van het belang maar wil je weten hoe je de directie kunt overtuigen? Neem gerust vrijblijvend contact op. We denken graag met je mee!

Gerelateerde artikelen