Hoe stimuleer je als HR het leren op het werk?

De wereld verandert steeds sneller en de meest kritische eigenschappen die een mens kan bezitten zijn behendigheid en aanpassingsvermogen, volgens deze whitepaper van Microsoft over de nieuwe werkcultuur.

Tot een tiental jaar geleden kon je je hele werkzame leven voort met de kennis die je opdeed tijdens een studie. Dat is tegenwoordig anders, zo lezen we in een rapport van het World Economic Forum. Ongeveer de helft van wat studenten leren tijdens een vierjarige technische opleiding is verouderd tegen de tijd dat ze afstuderen.

Zaak dus om als bedrijf een strategische keuze te maken en de juiste leercultuur te creëren.

Welke rol speelt HR hierbij?

1. Maak tijd vrij

Om te studeren moet de werknemer tijd investeren. Als werkgever kun je daarin tegemoetkomen door de werknemer toe te staan te studeren in de ‘tijd van de baas’.

Is dat alleen om naar een bijeenkomst of cursusdag te gaan of ook om te studeren? Hoe controleer je dat? Verhoudt de beschikbaar gestelde tijd zich op een bepaalde manier tot de studiebelasting? Wat gebeurt er als de werknemer de opleiding niet succesvol afrondt?

In de wet ligt niets vast over scholingsverlof. Er zijn dus geen standaardantwoorden op deze vragen. Denk hier als HR-afdeling over na en stel duidelijke richtlijnen op om misverstanden te voorkomen.

2. Maak afspraken

Het is natuurlijk belangrijk bij te houden wat een studie, cursus of andere manier van leren oplevert.

Stel daar duidelijke KPI’s voor op. Als je een leerplatform gebruikt, is het vaak eenvoudiger de KPI’s te traceren.

In het leerplatform van MyCademy zie je bijvoorbeeld in een oogopslag hoeveel uur een medewerker heeft gestudeerd, wat zijn of haar scores zijn, wat actieve cursussen zijn en welke zijn afgerond.

3. Breng de voordelen voor de medewerker in kaart

Wat de voordelen van leren voor de werkgever zijn, hebben wij in deze blog belicht. Maar natuurlijk moet ook de werknemer overtuigd zijn van het belang.

Als ontwikkeling een duidelijke rol speelt binnen een organisatie, werkt dit stimulerend.

Laat medewerkers die een cursus volgen eens hun verhaal doen. Immers, niets zo motiverend dan van een collega te horen waarom het goed is te blijven leren.

Zoek ook andere inspirerende manieren om te laten zien hoe persoonlijke ontwikkeling bijdraagt aan een interessant loopbaanpad. Laat je medewerkers bijvoorbeeld eens meelopen op een andere afdeling.

Zo krijgen ze een goed beeld van wat er naast hun eigen job nog meer mogelijk is binnen het bedrijf.

4. Organiseer interne kennissessies

Je kunt natuurlijk medewerkers laten vertellen over de opleiding die ze doen. Nog motiverender is het als je een medewerker vraagt de collega’s een stukje mee te nemen in de opleiding of training.

Laat hem of haar een verkorte versie van de training, cursus of opleiding organiseren, waarbij de collega’s de belangrijkste punten meekrijgen.

Of organiseer andere interne kennissessies. Nodig bijvoorbeeld een expert uit om te vertellen over een bepaald onderwerp of regel een workshop met een bepaald thema.

banner whitepaper trends

5. Krijg ‘leren’ op de strategische agenda van de directie

Bedrijven die een strategische keuze maken voor kennisontwikkeling en die continu leren omarmen, zijn aantoonbaar succesvoller dan bedrijven die dat niet doen. Toch stokt het gesprek over kennisontwikkeling vaak bij de inhoud van de trainingen.

Wat men zich niet altijd beseft is dat het verwaarlozen van kennisontwikkeling een ware sluipmoordenaar is. Een lager kennisniveau van medewerkers heeft namelijk een directe, negatieve impact op zaken als klanttevredenheid, klantenbinding, efficiëntie en ook op de omzet.

Bepaal een toekomstgerichte strategie voor kennisontwikkeling, die naast praktische zaken zoals geld en leermiddelen ook voldoende aandacht heeft voor de gewenste leercultuur en de inbedding in de organisatie.

Nog wat meer bagage nodig om de directie te overtuigen? Download dan onze whitepaper.

6. Zorg voor diversiteit in de aangeboden leermiddelen

Iedereen heeft een andere voorkeur voor leren. De een zit het liefst eens in de week in een klaslokaal, de ander wordt blij van alleen op een zolderkamer zitten met een laptop voor zijn of haar neus.

Sommige mensen onthouden leerstof beter als er concrete voorbeelden genoemd worden, een ander leert liever de theorie. Zorg daarom dat er verschillende typen cursussen en trainingen in je aanbod zitten.

Weet een medewerker niet wat zijn of haar favoriete leerstijl is? Het internet staat vol met leerstijlentests, zoals bijvoorbeeld deze, die op basis van de theorie van David Kolb is opgesteld.

7. Breng medewerkers onderling op de hoogte van de leerdoelstellingen

Maak er een gewoonte van de leerdoelen onderling te delen. Bij MyCademy bijvoorbeeld staan onze leerdoelen op de agenda van elke kwartaalmeeting.

Dit zorgt voor een stok achter de deur, maar maakt ook dat leren op het netvlies van de organisatie en de medewerkers blijft.

Meer weten?

Benieuwd of jouw organisatie klaar is om continu leren te omarmen of kun je wel wat hulp gebruiken bij het op de agenda krijgen van continu leren? Wij helpen je graag!

Gerelateerde artikelen