Leercyclus van Kolb: Doeners, Dromers, Denkers en Beslissers.

De Amerikaanse leerpsycholoog David Kolb heeft jarenlang het leren van mensen bestudeerd. Op basis van zijn bevindingen heeft hij een model ontwikkeld: de leercyclus van Kolb.

Deze leercyclus beschrijft 4 verschillende soorten leerstijlen: denkers, dromers, dromers en beslissers. Hoewel ieder individu een voorkeur heeft voor één of meerdere stijlen, is het volgens Kolb belangrijk om alle leerstijlen te ontwikkelen voor een effectiever leerproces.

Leren bestaat uit een continu proces wat Kolb heeft geschetst aan de hand van een cyclus.

Wat is de leercyclus van Kolb?

De leercyclus van Kolb is een model dat 4 leerstijlen definieert op 2 assen. Het model zet actief tegenover reflectief, waarbij een actievere leerstijl is gericht op praktijkervaring.

Bij een actieve leerstijl pas je kennis direct toe in de praktijk. Op deze manier kun je van fouten leren door trial en error. Hierdoor stel je het brein in staat om van fouten te leren en het een volgende keer anders aan te pakken. 

Bij een reflectieve leerstijl gaat het meer over het observeren van informatie, zoals bijvoorbeeld een klassikale les. Dit gaat meer over het observeren van informatie en het vervolgens terugkoppelen ervan. 

leercyclus van kolb
De leercyclus van Kolb.

Daarnaast zet het model ook concrete ervaringen af tegen abstracte concepten. Hieronder vallen de doeners en dromers. Concrete ervaringen zijn gericht op situaties die zich afspelen in de realiteit, waarbij de abstracte concepten zich focussen op voorstellen en visualiseren. 

Hoewel de cyclus verschillende leerstijlen afzonderlijk van elkaar uiteen zet, ben je zelf vaak een mix van de 4 stijlen. De cyclus wilt daarom ook niet zeggen dat één leerstijl beter is dan de ander, maar juist van alle 4 de leerstijlen zijn er waardevolle dingen te leren.

In werkelijkheid doorloop je vaak alle stijlen, vandaar dat het model een cyclus illustreert. 

4 leerstijlen van Kolb

Ieder persoon heeft een andere voorkeur als het aankomt op leren. Waar de een heel goed leert van praktijkervaringen, geeft de ander de voorkeur aan een meer reactieve leerstijl.

De leercyclus van Kolb start met ervaringen, waardoor de cyclus in 4 fasen verdeeld kan worden:

 • Ervaringen opdoen;
 • Reflecteren op de ervaringen;
 • Ervaringen conceptualiseren;
 • Toepassen.

Doeners

Zoals de naam al verklapt zijn doeners zeer praktisch ingesteld en leren het best door ervaringen op te doen in de praktijk. Deze leerstijl staat daarom ook bekend als doelbewust.

Door nieuwe ervaringen op te doen in de praktijk leer je om zaken echt te begrijpen.

Mocht je fouten maken, kun je hiervan leren en ze vervolgens anders aanpakken. Een spreekwoord wat deze leerstijl samenvat is “al doende leert men”.

De doeners vormen de eerste stap in de leercyclus van Kolb.  Doorgaans leren doeners het beste van:

 • Experimenten uitvoeren
 • Interviews
 • Problemen oplossen
 • Rollenspellen 
 • Nieuwe ervaringen opdoen

Dromers

De tweede leerstijl uit de cyclus zijn dromers. De dromers hebben een ontzettend sterke verbeeldingskracht, waardoor niet alles voor hen toegepast hoeft te worden in de praktijk. Zij kunnen hun verbeeldingskracht inzetten om dingen te begrijpen en zodoende te leren.

Dromers hebben vaak ook een ontzettend groot inlevingsvermogen, omdat ze zich telkens zaken proberen voor te stellen. Een valkuil van dromers kan zijn dat het lastig voor hen is om beslissingen te nemen. Werkvormen die voor dromers goed werken zijn:

 • Mindmaps
 • Rollenspellen bijwonen 
 • Eerst denken en dan pas doen
 • Beslissingen vormen zonder tijdslimiet
mindmap dromers leercyclus van kolb
Mindmaps kunnen dromers erg goed helpen.

Denkers

Denkers leren doorgaans het beste door een reflectieve leerstijl, zoals colleges of een praktische handleiding.

Doorgaans vormen denkers een conclusie door situaties vanuit verschillende perspectieven te bekijken, er over na te kunnen denken en vervolgens hierop reflecteren. Voor denkers kunnen toepasbare leervormen bestaan uit:

 • Informatie lezen en vergelijken
 • Discussiëren over informatie
 • Samenvattingen maken
 • Modellen en systemen (gebaseerd op theorie)

Beslissers

De laatste leerstijl uit de leercyclus van Kolb zijn de beslissers. Waar de andere leerstijlen meer gericht zijn op praktijk of theorie, combineert deze leerstijl allebei.

Beslissers zoeken namelijk verbanden tussen de theorie en de praktijk, en leren bijvoorbeeld het beste door te leren van praktijkvoorbeelden.

Goede voorbeelden waar beslissers goed van kunnen leren zijn uitgewerkte stappenplannen of schema’s. Tot slot zijn voor beslissers de volgende leervormen interessant:

 • Problemen oplossen
 • Verbanden tussen theorie en praktijk leggen
 • Praktische zaken

Voordelen van de leerstijlen

Voor trainers is het relevant om te weten of een persoon een doener, dromer, denker of beslisser is. Niet elke leervorm werkt voor iedereen even goed, dus het vooraf weten aan welke leerstijl een persoon behoefte heeft kan het leren een stuk efficiënter maken. 

Wanneer er binnen organisaties of bedrijven trainingen en cursussen worden aangeboden, gebeurt dit nog voornamelijk klassikaal.

Wanneer medewerkers echter de kans krijgen om te leren zoals zijn dit het prettigst vinden, zullen we beter gemotiveerd zijn en uiteindelijk ook betere resultaten behalen. Uiteraard kunnen de L&D medewerkers van MyCademy hierin ook uitstekend adviseren.

Diversiteit

Kolb ontdekte op basis van zijn bevindingen dat mensen zich vooral focussen op het ontwikkelen van de leerstijl waar ze goed in zijn. Het is echter volgens de cyclus van belang om juist meerdere leerstijlen te ontwikkelen.

Omdat er niet altijd geleerd kan worden in de leerstijl die voor een persoon het beste werkt, is het belangrijk om meerdere leerstijlen te ontwikkelen. Een diversiteit aan ontwikkelde leerstijlen ondersteunt het lerend vermogen.

banner whitepaper tips leerplatform

Meer weten?

Via onze Learning Market Place bieden wij 9.000+ trainingen aan van meer dan 120 ‘world leading’ aanbieders op het gebied van IT, Techniek, Management, Finance en Persoonlijke vaardigheden. Zo vind je voor iedere leerstijl een geschikte training. Nieuwsgierig wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Wij helpen je graag! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen