Wat is kennismanagement?

We moeten het hebben over Kennismanagement. Wanneer je namelijk in een organisatie werkt, lopen er vaak meerdere processen, projecten en heeft iedere werknemer vaak waardevolle informatie en kennis.

Hier komt kennismanagement (of ook wel kennisbeheer) aan te pas.

In dit artikel gaan we het hebben over kennismanagement. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is kennis(management) precies;
  • Waarom kennismanagement belangrijk is binnen de organisaties;
  • Hoe pas je kennismanagement toe in je organisatie.

Kennis en kennismanagement, wat is dat precies 

Kennis en kennismanagement zijn twee aparte dingen, die tegelijkertijd veel met elkaar te maken hebben. Voordat je kennismanagement toepast, moet je ervoor zorgen dat de juiste kennis er is en dat deze ook genoeg onderbouwd is. 

De definitie van kennis is niet zo simpel

Kennis is in beginsel een combinatie van meerdere begrippen. De meeste mensen denken dat kennis een combinatie is van data en informatie uit bijvoorbeeld onderzoeken. Dit klopt echter niet volledig, in 1997 heeft een man genaamd Mathieu Weggeman een kennisformule gecreëerd, waarin meer dan alleen data en informatie naar voren komt:

“Kennis = Informatie X Ervaring, Vaardigheden en Attitude” 

(K = I X EVA)

definitie van kennis

Hierin wordt zie je dus helder dat kennis niet alleen informatie is, maar dat hiervoor ook je eigen ervaring, vaardigheden en attitude nodig is.

Op die manier maak je informatie en data eigen en ontwikkel je unieke kennis die je kan delen met bijvoorbeeld collega’s. 

Wat is kennismanagement?

Heel simpel gezegd is kennismanagement een proces waarmee kennis binnen een organisatie wordt gewaarborgd en constant wordt vernieuwd.

Ook is het belangrijk dat nieuwe kennis altijd door de organisatie heen stroomt, zodat iedereen altijd beschikt over de juiste informatie om bijvoorbeeld vragen te beantwoorden of processen soepeler te laten verlopen. 

Ook maak je bij kennismanagement de informatie, samen met de impliciete kennis (EVA-componenten) toepasbaar voor degene die dit nodig hebben. Hierin zitten meerdere stappen en het ene proces is simpeler dan de ander.

Zolang informatie samen met vaardigheden/ervaring behapbaar wordt gemaakt en door de organisatie blijft stromen. 

Kortom is kennismanagement dus het proces van organiseren, creëren, gebruiken en delen van collectieve kennis binnen de organisatie waar je werkzaam bent. Zorg er hierbij voor dat je deze kennis op een plek bewaart waar iedere werknemer erbij kan en de kennis dus collectief goed wordt. 

Waarom is kennismanagement belangrijk 

Kennismanagement is in steeds meer organisaties een belangrijk begrip. Het leert mensen om op meerdere manieren met informatie en kennis om te gaan en breder te kijken dan alleen hun eigen vaardigheden, ervaring en kennis.

Op die manier zorg je ervoor dat de kennis binnen je organisatie vernieuwd blijft worden, dat is ontzettend belangrijk om bij de tijd te blijven. Denk er alleen wel aan dat je oudere kennis die nog steeds relevant is niet verwaarloost, ook deze kennis is ontzettend belangrijk. 

innovatief leerplatform mycademy blog

Door kennismanagement toe te passen, zorg je ervoor dat processen en kwaliteit uniform zijn. Dit is ontzettend belangrijk in de communicatie binnen je bedrijf (intern), maar ook zeker naar de klanten toe (extern). Dit tweede is een belangrijk punt wanneer je een organisatie hebt met meerdere filialen, of een online én een fysieke winkel hebt.

Door kennismanagement goed toe te passen stel je je werknemers in staat om hun eigen competenties, vaardigheden en ervaringen te verbeteren en uit te bereiden. 

Hoe pas je kennismanagement toe binnen je organisatie

Voor het toepassen van kennismanagement heb je tijd nodig. Dit gaat niet over 1 dag of stap. Voor het behalen van het beste rendement op de kennis binnen je organisatie heeft Mathieu Weggeman (ja, die ook de formule bedacht), een model gemaakt: de kenniswaardeketen. 

De kenniswaardeketen van Mathieu Weggeman

Dit waardeketenmodel wordt veel gebruikt om organisaties strategisch in te richten, zodat de fases in het model structureel doorlopen worden. 

Het begint met het ontwikkelen van kennis onder je personeel. Doe dit door een missie, visie en doelen te formuleren en laat je medewerkers hierover meedenken. Vraag je af welke kennis nodig is om de doelen te bereiken en welke kennis bij welke personen daarvoor nog ontbreekt. 

Vervolgens ga je, zoals te zien is in de fases, de kennis delen met de organisatie en het praktisch toepassen. Vraag je af welke veranderingen echt doorgevoerd moeten worden om (nieuwe) kennis toe te passen. Let er hierbij op dat je personeel open staat voor nieuwe kennis en de juiste houding heeft om dit ook daadwerkelijk toe te passen. 

mijn leerpaden 600px min

De laatste fase is het evalueren van de kennis. Bespreek met meerdere mensen van verschillende afdelingen wat er goed ging en wat verbetering nodig heeft. De huidige kennis wordt op die manier verrijkt en verbeterd, om zo door te geven aan de rest van je medewerkers en eventueel klanten. 

Meer kennis krijgen van kennismanagement

We begrijpen dat je wellicht nieuwsgierig bent geworden naar kennismanagement binnen jouw organisatie en hoe jij dit toepast. 

Bij MyCademy.com bieden we verschillende opleidingen aan en meld je jezelf en je collega’s gemakkelijk aan bij ons leerplatform. Op die manier blijf je je eigen kennis altijd ontwikkelen en hebben je werknemers deze kans ook. Een win-winsituatie als je het ons vraagt. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen