Continu leren? Zo doe je dat!

Veel bedrijven zien de waarde van continu leren. Toch gebeurt het vaak dat bedrijven heel enthousiast aan de slag gaan, maar dat na verloop van tijd het enthousiasme langzaam verdwijnt.

Het blijkt niet eenvoudig de juiste mindset te creëren, al snel val je als organisatie terug in oude patronen. Wat kun je nu doen om wel in die continu lerende modus te komen?

Waarom continu leren?

Laten we eerst nog eens inzoomen op waarom continu leren eigenlijk zo belangrijk is. De wereld om ons heen verandert steeds sneller.

Hoe zorg je dat je als organisatie relevant blijft? Door te leren. Peter Senge, Amerikaans wetenschapper op het gebied van kennismanagement en directeur van het Center for Organizational Learning, zegt het als volgt:

‘Op de lange termijn is je enige duurzame bron van concurrentievoordeel het vermogen van je organisatie om sneller te leren dan de concurrentie.’

Je mensen zijn je kapitaal. Tegelijkertijd wordt het steeds lastiger om het juiste talent te vinden, te boeien en te behouden.

Door als organisatie continu leren te stimuleren verbeteren je prestaties, ben je in staat sneller te veranderen en flexibel op veranderingen om je heen in te spelen. Je ontwikkelt niet alleen je menselijk kapitaal, je boeit en bindt ze ook. Op die manier blijf je je concurrentie voor.

Kodak-moment

Het klinkt zo gemakkelijk en toch gebeurt het vaak niet. Waarom? Op dit moment, hier en nu, doet het geen pijn als je niet investeert in continu leren.

Je hebt het druk, de zaak draait als een malle. Een opleidingsplan? Dat betekent lange trainingstrajecten en dat kost tijd en geld. Bovendien: hoe moet dat allemaal? Redenen te over om niet in beweging te komen.

Tot het beroemde Kodak-moment zich aandient, waarop je als bedrijf wordt ingehaald door de werkelijkheid.

Harde cijfers

In 1999 waren er twee start-ups: Hot Orange en Coolblue. Hot Orange kent niemand meer. Bij Coolblue krijgen we allemaal op z’n minst een kriebel in een van onze mondhoeken. Een goed voorbeeld van een organisatie die continu leren heeft omarmd.

Organisaties die continu leren hoog op de agenda hebben staan en hier ook volop mee bezig zijn ervaren hier veel voordeel van. Leerinterventies zorgen voor 14% toename van de productiviteit van de medewerkers. De kosten van de organisatie dalen met maar liefst 36%.

Streven naar dezelfde doelen

In bedrijven die continu leren omarmen zien we dat learning & development dezelfde doelen heeft als de business. HR en de business delen de verantwoordelijkheid voor een lerende organisatie.

De trainingsprocessen zijn geoptimaliseerd en leren en ontwikkelen vindt op veel momenten plaats, niet alleen formeel maar ook informeel. Bovendien worden medewerkers betrokken bij het vormgeven van hun eigen ontwikkeling.

Deze situatie lijkt misschien een utopie. Maar het lukt 15% van de organisaties, dus waarom er niet naar streven?

Wat kun je als manager doen?

Als manager heb je grote invloed op het leren van je medewerkers. Wat kun je doen?

Heldere doelstelling
Zorg voor een heldere doelstelling en neem je medewerkers daarin mee. Een helder doel maakt dat je medewerkers het nut en de noodzaak zien om zich continu te blijven ontwikkelen. Stel samen met je medewerkers hun leerdoelen vast en maak ze concreet.

Geef aandacht.
Vraag je medewerkers naar hun ontwikkeling en stel vragen zoals bijvoorbeeld: Wat heb jij nodig om zo goed mogelijk te presteren in je werk? En geef complimenten als iemand iets nieuws uitprobeert.

Verander je mindset.
Denk eens buiten de gebaande paden. Een training of opleiding hoeft niet altijd de juiste manier te zijn om te leren, dat kan bijvoorbeeld ook door een medewerker te koppelen aan een buddy met wie hij of zij kan samenwerken. En een e-learning hoef je ook niet altijd van A tot Z te doorlopen, soms is het beter precies die dingen eruit te pikken die voor jou relevant zijn.

Once your mindset changes, everything on the outside will change along with it. – Steve Maraboli

Geef het goede voorbeeld.
Laat zien dat je ook aan het leren bent en daar tijd voor vrijmaakt in je agenda. Probeer eens wat nieuwe dingen uit en bespreek je fouten en leermomenten.

Verantwoordelijkheid
Maak medewerkers (mede-)verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Laat ze komen met ideeën en initiatieven over hoe ze hun leerbehoefte willen invullen. Geef ze ook de ruimte om hun nieuwverworven vaardigheden en kennis op de werkvloer uit te proberen.

Tools
Maak gebruik van tools die het leren ondersteunen.

Wat kun je als HR(D)-afdeling doen?

Hoe neem je als HR(D)-afdeling de business mee in een mindset van continu leren?

Neem weerstand weg
Neem de mogelijke weerstand die er is tegen leren weg. Maak leren zo laagdrempelig mogelijk. Managers zien leren vaak als de welbekende beer op de weg. Zorg dat er vanuit de organisatie ruimte gegeven wordt om te leren en maak leren een onderwerp van gesprek. En vooral: begin klein. Je hoeft niet direct enorme opleidingstrajecten op te tuigen. Begin klein en bouw van daaruit op.

Tools
Net als de managers kan ook de HR-afdeling gebruik maken van tools die het leren ondersteunen.

Just in time
Zorg dat medewerkers ‘just in time’ kunnen leren; op het moment dat zij met een leervraag zitten, dat daar invulling aan gegeven kan worden, bijvoorbeeld door het opzetten van buddytrajecten of goed inzicht te hebben in wie binnen je bedrijf experts zijn in wat. Lever ook digitale support door bijvoorbeeld te zorgen dat er beeldschermtools of microlearning-tools beschikbaar zijn.

Betrokkenheid
Betrek managers bij het opzetten van ontwikkeltrajecten en vraag managers om op hun beurt weer hun medewerkers erbij te betrekken. Vraag zowel managers als gebruikers om feedback als je bezig bent met het ontwikkelen van trainingstrajecten.

Promotie
Gebruik interne social media zoals Yammer of een interne chatapp om binnen je bedrijf je leeractiviteiten te promoten.

Voorkom het Kodak-moment

Het kost ons gemiddeld 66 dagen om nieuw gedrag aan te leren. Je hebt even tijd nodig om van leren een gewoonte te maken. Bovendien vraagt leren lef, je moet het durven. Leren vraagt dat je uit je comfortzone komt. Maar leren is ook doorslaggevend voor blijvend succes. En dat is wat we allemaal willen, toch?

Nieuwsgierig?

Wil je ook continu leren op de agenda zetten maar kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Wij helpen je graag kennisontwikkeling een nog strategischer rol te geven. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Gerelateerde artikelen