Continuïteit van IT Kennisontwikkeling in 6 praktische stappen

Het is een belofte die we eerder deden: “Wij gaan extra tools bieden om het nog makkelijker te maken continu leren echt succesvol te maken”. Deze zes praktische stappen zijn een tool om continu leren succesvol onder de aandacht te brengen en ook uit te voeren.

Stap 1: Het belang intern verkopen

Continu leren moet bij de cultuur van de organisatie horen. Niet iets wat je alleen maar bespreekt tijdens POP-en functioneringsgesprekken, zoals traditioneel gezien nog vaak gebeurt.

Je zult dus in de schoenen moeten gaan staan van jouw collega’s en begrijpen waarom het voor hen van belang is om meer (IT)opleidingsbudget vrij te maken. HR-managers zullen gevoelig zijn voor het aantrekken van de allerbeste toptalenten.

Directieleden zullen willen horen dat er zich grotere kansen aandienen bij nieuwe klanten als de eigen organisatie beschikt over toptalenten met up-to-date kennis en vaardigheden. Hoe eenvoudig het ook lijkt, maar spreek de taal van degene die voor je staat. Dat is alvast een goed begin.

Stap 2: Verkrijg commitment over het hogere doel

Voordat je ook maar nadenkt over trainingen, opleidingen of andere vormen van kennisopname is het verstandig om rust te nemen en een pas op de plaats te maken. Neem voldoende tijd om samen met het management te bepalen waar de organisatie op korte termijn wil staan en wat de belangrijkste uitdagingen daarbij zijn.

Misschien dat de uitdaging is dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de beschikbare data, of dat men niet in staat is om sneller dan de concurrentie te innoveren. Resumerend, zorg ervoor dat het kennisaanbod aansluit bij de strategische doelen van de organisatie en houd in de gaten dat een korte termijn aanpak belangrijk is omdat de wereld om ons heen nu eenmaal sneller dan ooit verandert.

Stap 3: Bepaal goede opleidingsindicatoren

Continu leren heeft als doelstelling om permanent up-to-date te blijven en je versneld aan te kunnen passen aan alles wat er op het gebied van IT om ons heen gebeurt. Maar wat ga je precies meten om vooruitgang aan te tonen?

Het moet in ieder geval meetbaar, haalbaar en communiceerbaar zijn. Bijvoorbeeld het percentage van de teamleden die een opleiding behaald heeft, de tijd waarin dit is gebeurt en de hoeveelheid geld dat het heeft gekost. Maar het is vooral ook goed om op een menselijke indicator te meten, door te vragen hoe een opleiding beoordeeld wordt. Dan kan de progressie in de loop van de tijd gemeten worden.

Is er een negatieve of positieve trendlijn met betrekking tot continu leren? Met dit soort informatie kun je continu leren monitoren, inzichtelijk maken en op een steeds hoger niveau krijgen.

Stap 4: Zorg voor evenwichtige aandacht

Organisaties die willen dat continu leren echt ingebed wordt in de organisatie willen we het advies geven om ook te zorgen voor een goed evenwicht in het opleidingsaanbod tussen de verschillende teamleden.

Wil je een IT team laten floreren, dan zal ieder teamlid kansen moeten krijgen. Ga met iedereen individueel in gesprek, begrijp hun ambities en onderzoek waar ieders kernkwaliteiten liggen. Het gaat er vooral om te voorkomen dat teamleden het idee kunnen hebben dat andere collega’s worden voorgetrokken. Evenwichtige aandacht in kennisontwikkeling zorgt voor verdere groei binnen het hele team.

Door het vinden van de juiste mix versterken teamleden elkaar. Zeker als bepaalde inhoudelijk verkregen kennis met elkaar gedeeld wordt. Want, helaas is het nog steeds zo dat er teams zijn die niet goed op de hoogte zijn van elkaars kernkwaliteiten. En juist dit punt is precies waar het om gaat als je sterke kennisteams wilt bouwen.

Stap 5: Verduidelijk de toegevoegde waarde voor de deelnemers

Het is iets wat, de geroemde psycholoog Abraham Maslow al wist. Op de tweede tree van zijn bekende piramide over de motivatietheorie staat “Veiligheid en zekerheid”. Wil je continu leren goed implementeren dan is extra aandacht nodig om medewerkers duidelijk te maken wat hun extra tijdsinvestering voor hen persoonlijk gaat opleveren. Doe je dit niet, dan krijg je waarschijnlijk medewerkers die ‘naar de cursus gestuurd zijn omdat de rest ook ging’.

Het kan helemaal geen kwaad om op een positieve manier aan te geven dat continu leren bijdraagt tot persoonlijke groei, een op handen zijnde promotie, maar vooral ook op het nog beter kunnen helpen van interne en externe klanten met minder aanvullende problemen.

Samenvattend, zonder geaccepteerde toegevoegde waarde, geen verandering.

Stap 6: Meet en communiceer de resultaten

Misschien is dit wel de meest inspirerende stap, maar wel de stap die soms wordt vergeten om te verduidelijken. Want, wat is er na de opleiding gebeurt? Is er bijvoorbeeld een nieuwe klant binnengehaald? Welk probleem konden we veel sneller en beter oplossen? Heeft het tot een betere onderlinge samenwerking geleid? Naast het bespreken van de resultaten op de opleidingsindicatoren is niets leuker en interessanter dan de successen met elkaar te delen. En, het is bij uitstek ook het middel om ook continu budget en aandacht te krijgen.

Samenvattend

Continuïteit van kennisontwikkeling geeft steeds vaker een concurrentievoorsprong. Investeringen in kennisontwikkelingen zijn zeker in de IT geen kostenpost, maar leveren vaak directe aantoonbare voordelen op. Wil je in de huidige krapte op de arbeidsmarkt hoog gekwalificeerde IT-professionals aantrekken en behouden, dan is continue kennisontwikkeling een onmisbare arbeidsvoorwaarde.

Heb je vragen of aanvullende suggesties om continu leren nog beter onder de aandacht te krijgen, dan houden wij ons altijd aanbevolen.

Gerelateerde artikelen