Twee inzichten in de leerbehoefte van jouw medewerkers

Wij mensen hebben steeds meer behoefte aan autonomie. Als werkgever is het zaak initiatief en verantwoordelijkheid bij de medewerker te laten en een faciliterende rol op je te nemen. Zeker de jongste generatie – maar niet alleen de jongste generatie – wil zelf de regie hebben over de eigen ontwikkeling en daarmee ook over het eigen kennisprofiel. In deze blog twee ontwikkelingen die daaraan ten grondslag liggen.

De hang naar keuzevrijheid

Onze hang naar persoonlijke keuzevrijheid – om het controversiële begrip individualisering maar even te vermijden – neemt toe, zeker onder de jongere generaties. Dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop mensen willen leren. Hier past geen standaard opleidingsaanbod of traineeship bij. Medewerkers willen de regie houden op hun eigen ontwikkeling, zelf keuzes maken en zijn minder bereid om het vastomlijnde traject van een werkgever te volgen. Als organisatie is het zaak deze ontwikkelbehoefte te faciliteren met een flexibel en gepersonaliseerd leerproces. Een individueel leer- en ontwikkelbudget, zoals de overheid dat voor ogen heeft, zou daar goed bij aansluiten.

Kennisprofiel in eigen regie

Technologieën zoals kunstmatige intelligentie maken het eenvoudiger om van onderwijs maatwerk te maken, dat precies past bij jou als individu. Het helpt leren persoonlijker en proactiever te maken. De behoefte aan een individueel leerprofiel roept echter wel vragen op over het eigenaarschap van het leerproces. De quantified-self-beweging, sluit hier naadloos op aan. Dit is een beweging die er voorstander van is om technologie te integreren met aspecten van het dagelijks leven, en zo informatie over jezelf in kaart te brengen. Met die informatie kun je patronen herkennen en die kun je vervolgens weer gebruiken om gezonder, slimmer, fitter en gelukkiger te worden. Door steeds meer technologie in je leven te integreren, verzamel je als mens veel informatie over jezelf om hiervan vervolgens continu van te leren. Het eigendom van kennis ligt dus niet meer bij een centrale instantie, zoals een werkgever, maar bij het individu zelf. Met blockchain-toepassingen is dit proces ook transparant te maken. Als het zo logisch is dat je zelf eigenaar bent van je eigen kennis, is het dus eigenlijk net zo logisch dat je ook de regie hebt over je eigen kennisprofiel. Dat kennisprofiel moet dus gedurende je hele loopbaan met je mee kunnen nemen en kunnen beheren.

Speel hierop in

De meeste werknemers investeren in kennis omdat ze een doel voor ogen hebben. Ze werken toe naar een stip aan de horizon, die ze over vijf, tien, vijftien jaar willen bereiken. Als ze wisselen van werkgever, zit die kennis die ze hebben opgedaan nog steeds in hun hoofd. De diploma’s en certificaten zijn nog steeds van de werknemer. Maar het kennisprofiel moeten ze vaak achterlaten, in een online archiefkast of een LMS-systeem. Bij een volgende werkgever moet dat profiel opnieuw worden opgebouwd. En dat is, gezien de huidige ontwikkelingen, eigenlijk niet meer van deze tijd.

Nieuwsgierig?

Met het leerplatform van MyCademy kunnen medewerkers hun kennisprofiel wél meenemen. Meer weten over de slimme features van het MyCademy leerplatform? Hulp nodig om continu leren op de agenda te zetten en ervoor te zorgen dat kennisontwikkeling een nog strategischere rol gaat innemen? Wij helpen je graag! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Gerelateerde artikelen