‘Verwaarlozing van kennisontwikkeling is een echte sluipmoordenaar’

Om businesskansen met beide handen te kunnen aangrijpen, moet je genoeg kennis in huis hebben. Het stimuleren van continue kennisontwikkeling is een van de belangrijkste strategische aandachtspunten voor CEO’s en CIO’s op dit moment, zegt Patrick Kieviet van MyCademy. “Maak er werk van. En doe het nu.”

Succesvolle medewerkers leiden tot succesvolle organisaties, vindt Kieviet. “Je kunt je bedrijf niet inrichten op verandering en innovatie zonder serieus te kijken naar welke kennis mensen nu en in de toekomst nodig hebben. Het draait om een andere manier van omgaan met kennisontwikkeling en het stellen van prioriteiten.

Dat zijn strategische keuzes die je op hoog niveau moet maken. In veel gesprekken over kennisontwikkeling ligt de focus op de inhoud en de daarbij behorende incidentele trainingen. Er is zelden aandacht voor de gewenste leercultuur en strategie. Terwijl je daarmee voor de toekomst echt het verschil maakt.”

Kennisontwikkeling ingebed in het dagelijks werk

Kieviet is ervan overtuigd dat organisaties een lerende cultuur nodig hebben om in te kunnen springen op veranderingen en innovatief te kunnen zijn.

“Alleen al om bij te blijven en niet bij de concurrentie achterop te raken. Het verwaarlozen van kennisontwikkeling is een echte sluipmoordenaar. Indirect gaat het je organisatie steeds meer pijn doen. De klanttevredenheid neemt langzaam af, er wordt steeds minder efficiënter gewerkt en medewerkers hebben het gevoel dat ze stilstaan in hun ontwikkeling.

Die dingen zijn vaak moeilijk meetbaar, maar ze kunnen je bedrijfssucces elke dag een beetje meer ondermijnen.

Kennisontwikkeling moet ingebed zijn in het dagelijks werk van mensen. Het is geen apart traject dat mensen naast hun werkzaamheden doen, maar een integraal onderdeel van hun werk. Je moet werknemers ook de vrijheid geven zich breder te ontwikkelen dan alleen op hun huidige werkterrein.

Het risico van kortetermijndenken is groot: focus je nu op bijvoorbeeld ‘agile’ en bied je alleen kennis aan op dat terrein, dan ontwikkelen mensen zich te eenzijdig. Wij krijgen vragen van bedrijven of we alle opleidingen ‘dicht’ willen zetten die buiten hun directe aandachtsgebied van dat moment vallen.

Dat is geen ‘learning mindset’. Het beperkt het toekomstige verander- en innovatievermogen van mensen.”

Inspelen op nieuwe dingen

Natuurlijk is het goed om te weten wat je op dit moment wilt, maar je moet je ook voorbereiden op wat je nog niet weet. “Stimuleer dat mensen zich breed ontwikkelen”, vindt Kieviet, “want je weet nu nog niet wat jouw organisatie straks nodig gaat hebben. Richt je leerproces en -cultuur in op verandering. Niemand weet nu waar de disruptie van jouw business straks vandaan zal komen.

Wees daarom juist blij als mensen zich breder willen ontwikkelen. De bedrijfscultuur van een lerende organisatie is echt anders dan die van veel organisaties nu. In een lerende organisatie wordt geaccepteerd dat mensen als onderdeel van hun werk bezig zijn met hun ontwikkeling.

Dat is een essentieel deel van hun job. Zo ontwikkelen ze een learning mindset. Organisaties die dat doen, zijn nu en in de toekomst competitief en kunnen snel schakelen en veranderen. Ze kunnen inspelen op nieuwe dingen die we nu nog niet kennen.”

‘Een leven lang leren’

Kieviet is ervan overtuigd dat het belang van continue kennisontwikkeling toeneemt. “De noodzaak om een lerende organisatie te creëren wordt steeds dwingender. Ook in de politiek staat steeds vaker ‘een leven lang leren’ op de agenda. We voelen allemaal aan dat we die kant op moeten. We leven en werken langer en mensen doen vrijwel zeker niet hun hele werkzame leven hetzelfde werk.

Het grootste deel van de bedrijven uit ons recente benchmarkonderzoek gaf aan dat organisaties die niet in kennis investeren over drie jaar geen toekomst meer zullen hebben. Ik denk dat ze daarin gelijk hebben: als je geen learning mindset hebt en ruimte maakt om te experimenteren, word je voorbijgestreefd door concurrenten die dat wel hebben. En dat gaat ten koste van je bedrijfsresultaat.”

Zelfontwikkeling

Het creëren van een lerende organisatie is niet eenvoudig, maar de basis is ervoor in elke organisatie aanwezig, denkt Kieviet. “Mensen willen altijd leren. Dat doen we allemaal vanaf het moment dat we worden geboren. Bovendien kijkt de jongere generatie werknemers anders aan tegen werken en het hebben van een baan: zichzelf ontwikkelen vinden ze vaak belangrijker dan de hoogte van hun salaris. Een project of een opdracht zien zij als een kans om nieuwe dingen te leren die hen verder helpen in hun persoonlijke ontwikkeling.”

In de praktijk anno 2018 zijn de meeste organisaties echter niet ingericht op leren. “Bijna alle bedrijven zijn gericht op productie en de performance op relatief korte termijn. Het maken van tijd voor continue kennisontwikkeling is dan een grote verandering.”

Lange termijn

Om die verandering succesvol in te zetten, is het nodig dat het idee van een lerende cultuur echt wordt gedragen door het hoogste management. Kieviet: “Als je je bezighoudt met de middellange en lange termijn van je bedrijf, dan is kennisontwikkeling daar een essentieel onderdeel van.

Je kunt de strategie rondom kennisontwikkeling niet overlaten aan operationeel managers, want die hebben geen of een beperkte focus op de middellange termijn.

Er moet een visie zijn op wat voor organisatie je wilt zijn en hoe kennisontwikkeling daarin past. Vervolgens ontwikkel je een strategie over hoe je die kennisontwikkeling vertaalt naar de werkvloer. Hoe neem je iedereen mee in de verandering? Je kunt een visie niet per decreet uitvaardigen.

Veranderen gaat niet vanzelf. Je moet werknemers niet alleen de kennis beschikbaar stellen waarmee ze zich kunnen ontwikkelen, maar vervolgens ook continu de vinger aan de pols houden. Dat is een proces van ontwikkelen en bijstellen.

Maar het begint allemaal met een heldere strategie en visie op kennisontwikkeling van het management. Met de CEO die continue kennisontwikkeling bovenaan de agenda plaatst.”

Meer weten over de strategische keuze voor kennisontwikkeling? Download dan onze whitepaper.

Gerelateerde artikelen