Beste managers, waarom staat kennisontwikkeling niet op de strategische agenda?

Dat kennis belangrijk is, daar zijn we het allemaal wel over eens. Kennisontwikkeling echter, zit vaak nog in dezelfde hoek als voldoende bewegen en werken aan een gezonde levensstijl.

We weten allemaal dat het belangrijk is, maar het is niet urgent en de gevolgen ervan zien we pas op de langere termijn. Een of twee keer sporten overslaan is niet zo’n punt. Structureel te weinig bewegen is dat wèl en zorgt er in het gunstigste geval voor dat je niet in topconditie bent. En dat is alleen maar het gunstigste scenario. Vertaal dat even naar jullie bedrijf en vraag je af hoe het kan dat kennisontwikkeling niet op de strategische agenda staat?

We komen dit in de praktijk vaak tegen. Zelfs bij organisaties waar kennis de core business is, zoals IT detacheerders. Bedrijven huren IT’ers natuurlijk niet in omdat het zulke aardige mensen zijn. Dit doen ze omdat ze over kennis en skills beschikken die op dat moment niet in eigen huis aanwezig zijn. Als de kennis van die verhuurde IT’ers niet meer up to date is, of nog beter; als deze kennis niet voorloopt op de gemiddelde IT’er, kun je je afvragen wat het bestaansrecht van zulke detacheerders nog is. Wat gaat het je nou opleveren als je kennisontwikkeling wél op de agenda zet?

Concurrentievoordeel

Maar ook bij bedrijven voor wie kennis niet de core business is zou kennisontwikkeling hoog op de agenda moeten staan. Hoe blijf je anders de concurrentie voor? Peter Senge, wetenschapper op het gebied van kennismanagement, zegt het er volgende over:

“In the long run, the only sustainable competitive advantage is your organization’s ability to learn faster than the competition”

Jullie bedrijf is altijd in een race – al zal dat op slow business days misschien niet altijd zo voelen – en de enige manier om de concurrentie voor te zijn én te blijven is door niet stil te blijven staan en je continu te blijven ontwikkelen.

Andere redenen om te investeren in de ontwikkeling van je medewerkers

Naast concurrentievoordeel zijn er natuurlijk nog andere belangrijke redenen om te investeren in de ontwikkeling van je medewerkers:

  • Blije medewerkers; Het bieden van goede ontwikkelingsmogelijkheden zorgt voor blije medewerkers en bindt ze aan jullie bedrijf. Je huidige medewerkers tevreden houden is een stuk goedkoper dan het aantrekken van nieuwe.
  • Flexibiliteit; Om snel te kunnen anticiperen op trends en uitdagingen is een flexibele en lerende organisatie nodig. Voor elke verandering is kennis nodig en de mogelijkheid om snel te ontwikkelen
  • Aantrekkelijke werkgever; Goed personeel is niet makkelijk om te vinden. Om nieuwe medewerkers aan te trekken zul je als werkgever ook echt aantrekkelijk moeten zijn. Veel professionals geven tenslotte aan dat ontwikkelingsmogelijkheden zeer belangrijk zijn in hun keuze voor een nieuwe werkgever.

Waarom dan toch niet op de strategische agenda?

We get it. Kennisontwikkeling is geen quick win en voor de ROI ervan moet je verder kijken dan de huidige sprint lang is. Doordat er niet direct zichtbaar effect is wordt het (blijven) opleiden van medewerkers vaak ook nog gezien als kostenpost. En dat terwijl door een lager personeelsverloop en een hogere omzet letterlijk flink winst te behalen valt (bron). Dit staat dan zelfs nog los van het strategische voordeel dat kennisontwikkeling je oplevert. Daarvoor is echter een langere adem nodig en een sterke langetermijnvisie. En dat is, zeker gezien de huidige situatie, niet eenvoudig.

Daarnaast wordt kennisontwikkeling gezien als iets lastigs. Er moet gedacht worden aan opleidingsplannen, ontwikkeldoelen, opleidingsbudgetten, inkoop en administratie. Juist voor dat soort ‘lastige’ dingen is een leerplatform een enorme uitkomst. Dat neemt al deze zaken uit handen en het helpt jou als manager grip te krijgen op de kennisontwikkeling van je medewerkers. Door inzicht in hun ontwikkeling en hun voortgang kun je je medewerkers beter coachen en begeleiden in hun carrière. En dat levert jullie blije medewerkers en uiteindelijk een beter bedrijfsresultaat op.

Een goed leerplatform motiveert je medewerkers, geeft nudges om ze aan het leren te krijgen en geeft ze de tools om hun leerdoelen te halen en leerpaden uit te stippelen. Ook is het de centrale plek waar alle kennis in de organisatie bij elkaar komt. Doordat het kennisdeling stimuleert zorgt het tenslotte ook voor een betere kennisdistributie door de hele organisatie. Zo zet je als organisatie belangrijke stappen om kennisontwikkeling te faciliteren en een blijvend onderdeel te maken van je strategische doelstellingen.

Meer weten?

Wil je weten hoe je grip houdt op kennisontwikkeling, ook op afstand? Of heb je hulp nodig om continu leren op de agenda te krijgen? Wij helpen je graag!

MyCademy is een leerplatform dat gebouwd is om bedrijven compleet te faciliteren in hun kennisontwikkeling. Het leerplatform bestaat uit een LMS met geïntegreerde academy (9.000+ online en klassikale trainingen). Het platform neemt, samen met ons L&D team, jullie alle inspanningen rondom opleidingen uit handen.

Gerelateerde artikelen