4 competenties van een moderne, succesvolle IT manager

Het is belangrijk om constant nieuwe competenties te ontwikkelen in de uitdagende, steeds veranderende rol van IT manager. Maar, wat zijn dan die nieuwe competenties in een tijd van grote veranderingen?

Laten we eerst eens kijken wat de noodzaak precies is om deze competenties te ontwikkelen.

De noodzaak voor nieuwe competenties

Daar waar de technische kant, zoals producten, processen, systemen en infrastructuren, in het verleden het werkdomein was van een IT manager zie je nu dat de techniek er gewoon is. Een groot percentage van de Nederlandse werknemers maakt immers gebruik van IT-oplossingen die niet door de IT-afdeling zijn goedgekeurd, het bekende Shadow IT.

De IT manager zal dus meer dan ooit de wensen en eisen van de business op het gebied van informatie en communicatie moeten begrijpen. Dat vraagt om een andere kijk en toenemende aandacht op continu kennisontwikkeling. Zie ook deze blog.

Over nieuwe competenties valt te twisten. Ook wij kunnen niet in de toekomst kijken, maar denken wel dat de volgende competenties van belang zijn voor een moderne, succesvolle IT manager:

Competentie 1: De competentie om met data gegevens om te gaan
Dat gaat niet alleen om het verwerken van gegevens, maar vooral ook naar het omzetten van deze gegevens in bruikbare concepten. Creativiteit komt daar ook bij om de hoek kijken.

Competentie 2: Het managen en verwerken van informatie
Door de overvloed aan informatie zal de IT manager steeds meer een informatiemanager zijn die informatie naar belangrijkheid kan indelen en filteren. Ervoor zorgen dat de organisatie niet overspoeld wordt en de juiste informatie bij de juiste mensen terechtkomt om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Competentie 3: Leergierigheid
De succesvolle IT manager zal meer dan ooit de bereidheid moeten hebben om continue aan kennisontwikkeling te doen, omdat dat de manier is om de IT management functie een andere rol te geven. Die zal veel meer gaan in de richting van Business Development of Informatiemanagement. Natuurlijk is leergierigheid ook een belangrijke competentie voor iedere collega die binnen de IT afdeling werkzaam is.

Competentie 4: Het kunnen signaleren, analyseren en oplossen van problemen
Een IT manager die pro-actief ziet welke uitdagingen de business heeft, ze kan doorgronden en er antwoorden voor kan vinden is altijd waardevol voor de organisatie. Het gaat dus meer dan ooit om initiatief nemen en mogelijke problemen voor zijn.

banner whitepaper trends

Wil je aan dit gesprek deelnemen?

De uitdaging voor de IT afdeling zal zijn om toekomstbestendig te blijven, het team te behouden en op een slimme en efficiënte manier door te ontwikkelen. Daarom zijn we ook geïnteresseerd in jouw mening:

Welke competenties moeten moderne, succesvolle IT managers volgens jou hebben? Neem contact met ons op.

Gerelateerde artikelen