Wat is goed werkgeverschap?

Volgens artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek zijn werkgevers verplicht zich als een goede werkgever te gedragen. Maar goed werkgeverschap gaat verder. In dit artikel zoomen we in op de eigenschappen van goed werkgeverschap.

Wat is goed werkgeverschap?

Goed werkgeverschap houdt in dat je je als werkgever zorgvuldig moet gedragen tegenover werknemers, dat je geen misbruik maakt van de sterkere positie die je als werkgever nu eenmaal hebt, dat je ingrijpende beslissingen motiveert en verwachtingen waarmaakt, dat je alle werknemers gelijk behandelt en dat je zorgt voor een goede ongevallenverzekering die schade van werknemers vergoedt na een ongeval.

Maar echt goed werkgeverschap gaat verder

Meer en meer werkgevers vinden dat goed werkgeverschap een stap verder gaat. Het blijft niet beperkt tot wat de wet er over zegt, maar gaat over meer aspecten zoals goede zorg voor je mensen in het algemeen.

Immers, een goede werkgever zorgt voor gelukkige medewerkers en draagt op die manier bij aan een succesvolle onderneming met medewerkers die beter presteren, een lager ziekteverzuim hebben en minder verloop.

Maar hoe maak je als werkgever je medewerkers gelukkig?

Verschillende factoren dragen bij aan werkgeluk

Volgens pwnet.nl is werkgeluk een samenspel van een aantal zaken.

  1. Allereerst willen we plezier in ons werk hebben en hebben we behoefte aan sociale verbondenheid. We worden gelukkig van contact met anderen en dus ook van goede relaties met collega’s.
  2. Daarnaast willen we kunnen groeien en ontwikkelen.
  3. Wat ook belangrijk is: Hoe betekenisvol ons werk is: we willen een bijdrage leveren. Maar we moeten wel zelf in zekere mate kunnen bepalen hoe we dat doen: onze drang naar autonomie is groot.

Hoe deze factoren bijdragen aan het werkgeluk verschilt per individu; elke medewerkers is anders.

Maurits Bruel, oprichter van opleidingsprogramma tot Chief Happiness Officer aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, noemt drie vergelijkbare factoren die het werkgeluk beïnvloeden: de betekenis die iemand uit zijn werk haalt, de uitdaging van de baan en relaties met collega’s.

Werkgeluk vergroten; eerst meten, dan stappen nemen

Wat kun je nu als werkgever doen om bij te dragen aan dat werkgeluk? Allereerst moet je meten hoe het staat met het werkgeluk in je onderneming. Dit kun je doen door jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek te doen. Zo monitor je hoe het staat met de factoren die geluk beïnvloeden.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de 12 vragen van Gallup, het meest gebruikte onderzoeksinstrument voor het meten van medewerkersbetrokkenheid wereldwijd. In deze survey worden vragen gesteld als: ‘De missie of het doel van mijn organisatie geeft me het gevoel dat mijn werk belangrijk is’, ‘Op het werk heb ik de kans om wat ik het beste doe elke dag te doen’ en ‘Het afgelopen jaar heb ik kansen gehad op het werk om te leren en te groeien’. Al deze vragen haken – niet toevalligerwijs uiteraard – in op de eerdergenoemde factoren die het werkgeluk vergroten.

Als je eenmaal weet hoe het ervoor staat met het werkgeluk onder jouw medewerkers, kun je stappen gaan ondernemen om dat werkgeluk te vergroten, om te zorgen dat de antwoorden op vragen als bovenstaande positiever worden.

banner whitepaper hoeveel levert kennisontwikkeling op

Meer verbondenheid

Voelen medewerkers zich weinig verbonden met elkaar? Neem daar dan actie op. Dat kan heel simpel zijn door gezamenlijke bedrijfs- om teamlunches te organiseren. Natuurlijk zijn er ook legio workshops om het teamgevoel te versterken. Met de teamactiviteit ‘Create your blue zone’ bijvoorbeeld leert een team beter, slimmer en vooral in vertrouwen samen te werken.

Leren en groeien

Voor de huidige generatie is een goed salaris in 2020 niet meer het allerbelangrijkste. Daarentegen wordt de kans voor medewerkers om zich te ontplooien en te ontwikkelen wel als heel belangrijk ervaren. Zonder nieuwe dingen te leren sta je immers stil. Niet alleen als medewerker, maar ook als bedrijf. Een lerende cultuur creëren en leren optimaal faciliteren draagt daarmee bij aan goed werkgeverschap.

Hoe belangrijk een goede leercultuur is binnen een bedrijf, legt Joseph Kessels op een leuke manier uit in onderstaande video.

Hoe een goede leercultuur eruitziet, is niet in beton gegoten. Onderzoek dus wel wat dat voor jouw medewerkers inhoudt. Denken ze dan aan wekelijkse kennissessies of willen ze graag dat jaarlijks naar hun leerdoelen wordt gekeken en dat kennisontwikkeling op een gestructureerde manier worden geborgd?

Het faciliteren van een lerende cultuur draait niet alleen om tijd en geld. Het is ook belangrijk dat je medewerkers kwalitatief goede trainingen krijgen aangeboden en dat ze de beschikking hebben over een goed platform waarin ze trainingen kunnen volgen en boeken.

Kenmerken goed werkgeverschap

Naast dat je als werkgever bewust bijdraagt aan het werkgeluk van je medewerkers zijn er specifieke kenmerken die goed werkgeverschap vormgeven. Denk hierbij aan:

Gelijkheid
Dit betekent dat je medewerkers waar het kan gelijk en eerlijk behandeld zoals de rest van zijn of haar collega’s die in dezelfde situatie zitten. Voortrekkerij of pestgedrag hoort hier dus zeker niet bij.

Vertrouwen
Als werknemer moet je kunnen vertrouwen op de verwachtingen die de werkgever schept. Een goed voorbeeld hiervan is dat als je als werkgever aangeeft een langer dienstverband aan te gaan met een medewerker, je als medewerker hierop moet kunnen vertrouwen dat dit ook daadwerkelijk gebeurd.

Verworven recht
Dit houdt in dat als medewerkers bijvoorbeeld ieder jaar een kerstpakket krijgen, ze erop kunnen vertrouwen dit ieder jaar te kunnen krijgen. Stop je ineens zonder duidelijk opgaaf van reden met het geven van een kerstpakket, dan kan dit als slecht werkgeverschap beoordeeld worden.

Motivatie/beargumentatie
Beslissingen genomen door de werkgever, die van directe invloed zijn op de medewerker moeten beargumenteerd of uitgelegd kunnen worden.

Evenredigheid
De werkgever streeft het belang van de medewerker na, op een evenredige manier. De medewerker zal op zijn of haar beurt ook het belang van de werkgever moeten dienen. Het is niet toegestaan om als werkgever een klein belang voor de werkgever te behalen, door een groot belang van de medewerker te schenden.

Zorgvuldigheid
De werkgever heeft het plicht zijn medewerkers te informeren over hun rechten en plichten en heeft ook een onderzoeksplicht als zulke situaties zich voor doen.

Goed werkgeverschap en HRM

Als HRM professional heb je ongetwijfeld te maken met goed werkgeverschap. Sterker nog, vaak ben je hier deels verantwoordelijk voor en rust deze last op jouw schouders.

Toch zijn wij van mening dat deze last niet alleen bij de HR/HRM medewerker dient te liggen. Succesvolle organisaties hebben een directie die continu bezig is met goed werkgeverschap in dit ook hoog op de agenda heeft staan.

Goed werkgeverschap dient volledig gedragen te worden door de directie en/of het management van organisaties. Pas bij volledige commitment kan je ook écht achter GOED werkgeverschap staan.

De weg naar goed werkgeverschap

Als je als goede werkgever te boek wilt staan, is het dus niet alleen zaak aan artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek te voldoen. Goed werkgeverschap gaat verder. Begin met meten waar je staat en herhaal dat jaarlijks. Daarna moet je stappen nemen op het werkgeluk te verhogen. Best een klus, maar een bedrijf met gelukkige werknemers is vaker een succesvol bedrijf. Een goede reden, lijkt ons zo.

Meer weten over continu leren icm goed werkgeverschap?

Benieuwd hoe je continu leren op de agenda kunt krijgen? Wij van MyCademy helpen je graag!

Gerelateerde artikelen