Wat is goed werkgeverschap (anno 2019)?

Goed werkgeverschap

Volgens artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek zijn werkgevers verplicht zich als een goede werkgever te gedragen. Maar goed werkgeverschap gaat verder. In dit artikel zoomen we in op de eigenschappen van goed werkgeverschap.

Wat is goed werkgeverschap?

In het kort houdt goed werkgeverschap in dat je je als werkgever zorgvuldig moet gedragen tegenover werknemers, dat je geen misbruik maakt van de sterkere positie die je als werkgever nu eenmaal hebt, dat je ingrijpende beslissingen motiveert en verwachtingen waarmaakt, dat je alle werknemers gelijk behandelt en dat je zorgt voor een goede ongevallenverzekering die schade van werknemers vergoedt na een ongeval.

Maar echt goed werkgeverschap gaat verder

Meer en meer werkgevers vinden dat goed werkgeverschap een stap verder gaat. Het blijft niet beperkt tot wat de wet er over zegt, maar gaat over meer aspecten zoals goede zorg voor je mensen in het algemeen.

Immers, een goede werkgever zorgt voor gelukkige medewerkers en draagt op die manier bij aan een succesvolle onderneming met medewerkers die beter presteren, een lager ziekteverzuim hebben en minder verloop.

Maar hoe maak je als werkgever je medewerkers gelukkig?

Verschillende factoren dragen bij aan werkgeluk

Volgens pwnet.nl is werkgeluk een samenspel van een aantal zaken.

  1. Allereerst willen we plezier in ons werk hebben en hebben we behoefte aan sociale verbondenheid. We worden gelukkig van contact met anderen en dus ook van goede relaties met collega’s.
  2. Daarnaast willen we kunnen groeien en ontwikkelen.
  3. Wat ook belangrijk is: Hoe betekenisvol ons werk is: we willen een bijdrage leveren. Maar we moeten wel zelf in zekere mate kunnen bepalen hoe we dat doen: onze drang naar autonomie is groot.

Hoe deze factoren bijdragen aan het werkgeluk verschilt per individu; elke medewerkers is anders.

Maurits Bruel, oprichter van opleidingsprogramma tot Chief Happiness Officer aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, noemt drie vergelijkbare factoren die het werkgeluk beïnvloeden: de betekenis die iemand uit zijn werk haalt, de uitdaging van de baan en relaties met collega’s.

Werkgeluk vergroten; eerst meten, dan stappen nemen

Wat kun je nu als werkgever doen om bij te dragen aan dat werkgeluk? Allereerst moet je meten hoe het staat met het werkgeluk in je onderneming. Dit kun je doen door jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek te doen. Zo monitor je hoe het staat met de factoren die geluk beïnvloeden.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de 12 vragen van Gallup, het meest gebruikte onderzoeksinstrument voor het meten van medewerkersbetrokkenheid wereldwijd. In deze survey worden vragen gesteld als: ‘De missie of het doel van mijn organisatie geeft me het gevoel dat mijn werk belangrijk is’, ‘Op het werk heb ik de kans om wat ik het beste doe elke dag te doen’ en ‘Het afgelopen jaar heb ik kansen gehad op het werk om te leren en te groeien’. Al deze vragen haken – niet toevalligerwijs uiteraard – in op de eerdergenoemde factoren die het werkgeluk vergroten.

Als je eenmaal weet hoe het ervoor staat met het werkgeluk onder jouw medewerkers, kun je stappen gaan ondernemen om dat werkgeluk te vergroten, om te zorgen dat de antwoorden op vragen als bovenstaande positiever worden.

Meer verbondenheid

Voelen medewerkers zich weinig verbonden met elkaar? Neem daar dan actie op. Dat kan heel simpel zijn door gezamenlijke bedrijfs- om teamlunches te organiseren. Natuurlijk zijn er ook legio workshops om het teamgevoel te versterken. Met de teamactiviteit ‘Create your blue zone’ bijvoorbeeld leert een team beter, slimmer en vooral in vertrouwen samen te werken.

Leren en groeien

Voor de huidige generatie is een goed salaris in 2019 niet meer het allerbelangrijkste. Daarentegen wordt de kans voor medewerkers om zich te ontplooien en te ontwikkelen wel als heel belangrijk ervaren. Zonder nieuwe dingen te leren sta je immers stil. Niet alleen als medewerker, maar ook als bedrijf. Een lerende cultuur creëren en leren optimaal faciliteren draagt daarmee bij aan goed werkgeverschap.

Hoe belangrijk een goede leercultuur is binnen een bedrijf, legt Joseph Kessels op een leuke manier uit in onderstaande video.

Hoe een goede leercultuur eruitziet, is niet in beton gegoten. Onderzoek dus wel wat dat voor jouw medewerkers inhoudt. Denken ze dan aan wekelijkse kennissessies of willen ze graag dat jaarlijks naar hun leerdoelen wordt gekeken en dat kennisontwikkeling op een gestructureerde manier worden geborgd?

Het faciliteren van een lerende cultuur draait niet alleen om tijd en geld. Het is ook belangrijk dat je medewerkers kwalitatief goede trainingen krijgen aangeboden en dat ze de beschikking hebben over een goed platform waarin ze trainingen kunnen volgen en boeken.

De weg naar goed werkgeverschap

Als je als goede werkgever te boek wilt staan, is het dus niet alleen zaak aan artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek te voldoen. Goed werkgeverschap gaat verder. Begin met meten waar je staat en herhaal dat jaarlijks. Daarna moet je stappen nemen op het werkgeluk te verhogen. Best een klus, maar een bedrijf met gelukkige werknemers is vaker een succesvol bedrijf. Een goede reden, lijkt ons zo.

Meer weten over continu leren icm goed werkgeverschap?

Benieuwd hoe je continu leren op de agenda kunt krijgen? Wij van MyCademy helpen je graag!