Aandacht voor kennisontwikkeling als teken van goed leiderschap

In onze vorige blog schreven we er al over: hoe groot en hoe snel je business groeit, hangt af van de mate waarin je mensen groeien. Als goed leider stimuleer je de groei en ontwikkeling van je mensen op een gestructureerde manier. Daarmee investeer je tevens in de groei en ontwikkeling van je organisatie.

Maar hoe breng je dit daadwerkelijk in de praktijk?

Kennisontwikkeling op de strategische agenda

Als je wilt groeien, moet je groei en kennisontwikkeling van je mensen dus hoog op de strategische agenda zetten. Je moet durven investeren in een langetermijnvisie. Dat vereist leiderschap. Zonder dat, rommelt men maar wat aan, en komt er uiteindelijk weinig terecht van het trainen van personeel.

Dat kan nogal wat consequenties hebben; het verwaarlozen van kennisontwikkeling is als een ware sluipmoordenaar. Een stagnerend kennisniveau van je mensen heeft negatieve invloed op klant- en medewerkerstevredenheid, klantbinding, efficiëntie en uiteindelijk ook op je omzet.

In een lerende cultuur daarentegen worden medewerkers uitgedaagd en voelen ze zich op hun plek. Medewerkers hebben dan ook een groeiende waardering voor werkgevers die het belang van (kennis)ontwikkeling zien en een innovatieve bedrijfscultuur scheppen.

Continu leren vraagt om continue aandacht

Je medewerkers laten groeien en ze de kans bieden continu te leren houdt niet op na één training. Continu leren vraagt continu aandacht. Zorg dat er een opleidingsplan wordt opgesteld dat werkt. Dat houdt in dat de opleidingsbehoeften van de medewerkers en de strategische doelen van de organisatie goed op elkaar worden afgestemd.

Als dat opleidingsplan er ligt, is het een kwestie van continu opvolgen. Integreer het continu leren in persoonlijke ontwikkelplannen, functioneringsgesprekken en evaluaties. Maak daar duidelijke afspraken over.

Ook hier is een langetermijnvisie en sterk leiderschap essentieel. De gemaakte afspraken moeten namelijk ook nagekomen worden. Dat geldt voor de medewerker naar de organisatie, maar ook van de organisatie naar de medewerkers toe. Een leider moet de uitgezette koers vasthouden.

leadership is about taking responsibility, not making excuses. – Mitt Romney

Creëer een passende leercultuur

Dat betekent dat er naast praktische zaken zoals geld en leermiddelen ook voldoende aandacht moet worden besteed aan het creëren van de gewenste leercultuur en het inbedden in de organisatie.

Die leercultuur komt echter niet uit de lucht vallen. Het is namelijk voor elke organisatie anders hoe een goede leercultuur eruitziet. Er zijn wel een aantal randvoorwaarden voor te benoemen.

Wij bespreken de randvoorwaarden uitgebreid in deze blog, maar in het kort komt het neer op het volgende: zorg voor de juiste faciliteiten, zorg voor een passende beloning, borg kennisontwikkeling op een gestructureerde manier, maak je mensen bewust van het waarom, en geef het juiste voorbeeld.

Een goed leider geeft het goede voorbeeld

Natuurlijk kun je als leider het opstellen van zo’n gedegen opleidingsplan prima overlaten aan je HR-mensen. Maar vergeet je eigen rol niet. Als je als leider beweert dat kennisontwikkeling en persoonlijke groei van je mensen belangrijk is, dan moet je ook het goede voorbeeld geven.

Daal neer uit je ivoren toren

Goed voorbeeld doet goed volgen. Zorg dan wel dat je je mensen je goede voorbeeld ook kunnen zien. Verberg je niet in je ivoren toren, maar zorg dat je je mensen ontmoet. Doe als Cees ’t Hart, CEO van de Carlsberg Group, en verhuis – als is het bijvoorbeeld voor een dag in de week – van de executive floor naar een van de bureaus in een open kantoor. Vertel hoe jij zorgt dat je continu blijft groeien en laat zien dat je meegaat met de veranderingen in de wereld.

Behalve het delen van je eigen ervaringen is luisteren misschien nog wel belangrijker. Vraag je mensen naar hoe zij zich ontwikkelen en luister. Zoals Jessica Stoel van Spring Today uitlegt in deze blog, is er een verschil tussen actief luisteren en horen wat er gezegd wordt. Geen goed leiderschap zonder actief luisteren, stelt zij. Heb een open mindset, heb oprechte interesse in je gesprekspartners en hun verschillende perspectieven en ervaringen.

Natuurlijk is er een grote rol weggelegd voor HR als het gaat om kennisontwikkeling. Maar een sterke leider bepaalt de koers en zorgt ervoor dat de organisatie die omarmt.

Meer weten?

Hulp nodig om continu leren op de agenda te zetten en ervoor te zorgen dat kennisontwikkeling een nog strategischere rol gaat innemen? Wij helpen je graag!

Gerelateerde artikelen